Keresztény hitelességünk

Beer Miklós váci megyés püspök az egyház előtt álló kihívásokról

Bármennyire is kitágult a világ a hírközlőeszközök jóvoltából, katolikus egyházunk jövőjéről mégiscsak helyi egyházunk tapasztalataiból kiindulva tudunk gondolkodni. Amikor a Váci egyházmegyében zsinatot tartunk, kitekintünk az egész hazai egyházi helyzetre, távolabbra nézve Európára, majd a pápai megnyilatkozások alapján az egész keresztény világra. Éppen ezért izgalmas a kérdés: elődei nyomában járva vajon milyen hangsúlyokat fog megjelölni az új pápa? Milyen kérdéseket igyekszik majd megválaszolni?