„Át- és átjárta az élet”

Ötven éve halt meg Mathia Károly

Szerény, mélyen vallásos polihisztor volt, korabeli vélemények szerint „aki környezetében élt, jobb lett és boldogabb”.
Mathia Károly 1902. január 13-án született Nagykanizsán, és az ottani piarista gimnáziumban érettségizett. Magyar–történelem–latin szakon végzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen, egyidejűleg a Zeneakadémián zeneszerzői oklevelet szerzett. 1926-ban Londonban angol, 1939-ben Perugiában olasz nyelvi egyetemi képzésben részesült.