A szeretet soha el nem múlik

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia számos tagja, szerzetesrendek képviselői, valamint az egyházmegye papjai konce­le­brá­l­tak az érsekkel. Az ünnepélyes alkalmon protestáns egyházi elöljárók és világi vezetők is jelen voltak, többek között Kövér László, az Országgyűlés elnöke, valamint Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes is.
A szentmise kezdetén Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek köszöntötte az ünnepeltet. „»A történelem az idők tanúja, az igazság fénye, az emlékezet élete, az élet tanítómestere, a régiség hírnöke« – ezt írja Cicero, akitől a keresztény gondolkodók is sokat tanultak az évszázadok során. Születésnapot ünnepelni jöttünk össze, érsek atya 75. születésnapját. 75 év pedig már három emberöltő. Joggal mondhatjuk rá, hogy történelem.
Számunkra az emlékezés Isten nagy tetteit eleveníti fel. Változó idők változó nehézségei közepette ő mindig kitart mellettünk, és vezet minket azon az úton, amelynek végén találkozni akar velünk az örök boldogságban. Papi és püspöki szolgálatunk arra kötelez bennünket, hogy másokat is meghívjunk erre a Krisztus felé tartó nagy zarándoklatra.”
„Hálát adunk Márfi Gyula érsek atya életéért, a 75 esztendőért, amelyet eddig kapott a gondviseléstől. Hálát adunk különösen mindazokért a kegyelmekért, amelyekben Isten Egyházát és a körülöttünk élő emberi közösséget részesítette papi és püspöki szolgálata által. Kérjük a mai szentmisében Isten bőséges áldását érsek atya személyére és szolgálatára” – zárta beszédét a bíboros.
Szerenka Miklós érseki helynök a főegyházmegye nevében köszöntötte Márfi Gyula érseket, áttekintve munkásságát, életútját, eredményekben gazdag tevékenységét. „Hálát adunk Istennek, amiért segítette őt abban is, hogy választott jelmondatához híven egész papi és főpásztori munkásságában a soha el nem múló szeretet vezesse. Tanítóként a szeretet szellemében hirdette a tiszta igazságot, főpapként pedig ennek megfelelően törekedett megszentelni a rábízott népet. Így szolgáltatta ki a szentségeket: több ezer fiatalnak adta át a Szentlélek ajándékait a bérmálásban, diakónusokat szentelt fel, köztük családos férfiakat az állandó diakonátusra. Ötvenöt diakónust pedig főegyházmegyénk papjává szentelt. A pásztori kormányzás szolgálatát gyakorolva, Jézus szeretetét követve jó pásztora lett az egész egyházmegyének” – fogalmazott Szerenka Miklós érseki helynök, aki köszöntője végén átadta az érseknek a főegyházmegye ajándékát, egy herendi porcelán Madonna-szobrot, a toporci Madonna mását.
Szentbeszédében Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek Szent Pál apostolnak a Timóteushoz intézett tanácsára hívta fel a figyelmet: a püspök legyen vendégszerető és józan. „Ne feledjük: mi ugyan a karácsonyt – helyesen – sok kedves történettel vesszük körül, de a valóság az, hogy Isten belépett a világunkba, sorsközösséget vállalva az emberrel, és nemcsak gyermekségében, hanem felnőttként is, megtapasztalva a szenvedést és a halált. Nincs ennél nagyobb realizmus” – mondta Bábel Balázs, kiemelve, hogy Márfi Gyula érsek széles körben ismert a realizmusáról, arról, hogy a világ dolgait józan bölcsességgel ítéli meg. Valamennyi keresztény embernek törekednie kell erre, ügyelve, hogy a józan ítélőképesség ne csapjon át pesszimizmusba, hanem a lélek derűjéhez vezessen. Ezért rendkívül fontos az öröm és a humor is – hangsúlyozta Bábel Balázs. „Kedves Gyula atya! Téged Isten a humor adományával is megáldott. Kifejezetten élvezzük ezt a püspöki karban, ahová, mint a jó családatya, régit és újat egyaránt hozol. A humor Isten ajándéka, ahogyan az emberekhez való hozzáállásod is. Mindig tisztában vagy azzal, hogy te magad is elkövetheted a hibáikat. És igazi, jó Keresztelő Szent János módjára tudod azt is, hogy Jézusnak növekednie kell, nekünk pedig kisebbednünk, mert ez a feladatunk. Az életünk lehet drámai, de tragikus nem, mert Jézus Krisztus a legnagyobb megpróbáltatások idején is megmutatja nekünk a kiutat. Kinek van igazi lelki öröme? Annak, aki tudja, hogy amit tett, annak értelme van” – fogalmazott a kalocsa-kecskeméti érsek.
A szentmise végén Áder János köztársasági elnök köszöntőszavait Takáts István érseki kancellár olvasta fel. „December a hálaadás hónapja. Ahogy várakozunk és vágyakozunk – Pilinszky szerint éppen arra, ami a miénk –, és számot vetünk a lassanként végéhez közeledő esztendővel, mindig bőséggel akad, amiért illő köszönetet mondanunk. Idén azért is hálát adhatunk a Teremtőnek, hogy 75 esztendőn át áldással kísérte érsek úr életét és papi-apostoli hivatását. Aki szeretettel fordul embertársaihoz, annak a várakozás örök remény, hiszen nem feledkezik meg szeretetetekről, amelyet az ő nevében gyakoroltatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és szolgáltok. Bízom abban, hogy érsek úr a továbbiakban is erőt érez lelkipásztori küldetéséhez. Kívánom, hogy e szolgálatot a jövőben is a gondviselés kegyelme és a közösség hálája övezze.”
Porga Gyula, Veszprém város polgármestere ünnepi beszédében szólt arról, hogy Márfi Gyula érsek kiváló közösségi ember, aki törekszik arra, hogy a város és az Egyház közötti viszonyt a harmonikus együttműködés jellemezze. A polgármester a közgyűlés döntése alapján Veszprém város díszpolgára címet adott át Márfi Gyula érseknek, a város érdekében kifejtett tiszteletre méltó szolgálatai elismeréseként.
A szentmise befejező áldása előtt az ünnepelt köszönetet mondott valamennyi megjelentnek és mindazoknak, akik támogatták őt élete és hivatása során. Elsősorban pedig Istennek köszönte meg az elmúlt évtizedeket.
„Köszönet a lélek sötét éjszakáiért is, amelyekben már általános iskolás koromban részem volt. Egy időben szinte minden sötétbe borult számomra. És köszönet a hitért, amely anyagi javaknál és kitüntetéseknél sokkal fontosabb volt. Köszönöm azokat a lelki élményeket, amelyekben a fiatalok és az idősek, az egészségesek és a betegek között részesültem. Volt idő, főleg Szombathelyen, amikor nagyon magam alatt voltam, de ilyenkor mindig ért egy-egy olyan élmény a kórházban vagy egy tanfolyam alkalmával, amely újra elhitette velem, hogy érdemes volt pappá szenteltetnem magam, és érdemes volt megszületnem.”
Márfi Gyula veszprémi érsek a Zala megyei Pördeföldén született 1943. december 17-én. 1967-ben Szombathelyen pappá, 1995-ben Egerben püspökké szentelték. Szent II. János Pál pápa 1997. augusztus 14-én nevezte ki veszprémi érsekké, ugyanezen év szeptember 6-án iktatták be hivatalába. Kimagasló szakmai munkája elismeréseként 2017. augusztus 20-án a Magyar Érdemrend középkeresztjének polgári tagozata kitüntetést vehette át. Jelmondata: „A szeretet soha el nem múlik” (1Kor 13,8).

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .