A magyar jövő letéteményesei

A Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Irodája által szervezett találkozó mottójául a „Keresd Krisztus képmását minden arcvonásban!” mondatot választották. Fodor János, a Veszprémi Főegyházmegye családpasztorációs referense ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: fontos, hogy Istent állítsuk tekintetünk fókuszába, aki saját képére és hasonlatosságára teremt, és így mindannyiunkban megjelenik.
Az első napon Márfi Gyula érsek és Fodor János köszöntötte a találkozó résztvevőit. „Mióta eltűntek az apácák, a szerzetesek és a papok, azóta nagyon megfogyatkoztak a szép családok is. Érdemes elgondolkodni ezen” – fogalmazott a főpásztor.
Az érsek úgy látja, egy olyan, jó értelemben vett propagandát kellene kidolgozni, amellyel rádöbbenthetnénk Magyar­ország népét és kormányát, hogy amíg ilyen magas az abortuszok száma, addig nem számíthatunk a demográfiai helyzet javulására.
Nagyon sokat kell imádkoznunk, böjtölnünk és tennünk azért, hogy ezen a nehéz helyzeten valamit változtatni tudjunk. Legyünk tudatában annak, hogy mi járunk a helyes úton, és hogy ez az, ami Istennek tetszik. Egyedül ez az, ami Magyarországot és talán Európát is megmentheti a végső pusztulástól – tette hozzá Márfi Gyula.
Az érseki köszöntő után a vendéglátó Veszprémi Főegyházmegye mutatta be családpasztorációs tevékenységét. Az egyházmegyében a családokat a születéstől az elmúlásig kísérik, a közösségek, a programok a családok megerősítését szolgálják. Foglalkoznak a fiatalok házasságra történő felkészítésével, házassággondozással, mentális segítségnyújtással is.
A konferencia második napján Márfi Gyula érsek a jelen lévő papokkal együtt mutatott be szentmisét, majd az egyházmegyék képviselői különböző szekciókban, más-más altémákat érintve dolgoztak. Szó esett a családpasztorációs munka legfontosabb területeiről, az elérni kívánt társadalmi csoportokról, rétegekről, arról, hogy milyen módon szólítják meg a családokat, valamint a jövőépítésről és a szolgálatot végzők utánpótlásáról is. Az egyes szekciókban végzett munka eredményeit végül összegezték.

*

A találkozón betegsége miatt nem tudott részt venni Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke. A résztvevőknek azonban a következő üzenetet küldte:
„Főtisztelendő és Excellenciás Érsek Atya, Főtisztelendő Atyák! Kedves Családreferensek, kedves Testvérek!
Nagy öröm számomra, hogy ez a találkozó létrejött. Hálás köszönetemet fejezem ki ezért Főtisztelendő és Excellenciás dr. Márfi Gyula veszprémi érsek metropolita atyának, aki befogadta a találkozót, valamint a Veszprémi Főegyházmegye családreferenseinek és munkatársaiknak, akik nagy gonddal és odafigyeléssel megszervezték és megvalósítják ezt a találkozót. Köszönet illeti továbbá az ország valamennyi családreferensét mindazért, amit a család ügyéért tesznek; azért, hogy sokat imádkoznak a családért, és támogatják egyházmegyéjükben a családpasztorációt.
A 2018-as esztendőt három dolog teszi emlékezetessé. Az augusztusban Dublinban, Írországban tartott Családok 9. Világtalálkozója, amely feltette a koronát Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítására; a novemberben tartott 25. (jubileumi) családkongresszusunk, amely lehetőséget adott a visszatekintésre és a jövőről való gondolkodásra; a Magyar­országon erre az évre meghirdetett Családok éve. Megállapíthatjuk, hogy a magyar és a világegyházban a család a pasztoráció középpontjába került, és az evangelizáció alanyává és tárgyává vált, a házasság, a család és az élet védelme egymástól elválaszthatatlanná vált.
A Családok éve ugyanakkor alkalmat adott arra, hogy megerősödjenek a már a gyakorlatban is alkalmazott és sikeresnek bizonyult alapelvek:
– a család a közösség értéket hordozó és értékteremtő alapegysége;
– a társadalompolitika alapja a család;
– minden emberi lény élete tiszteletre és védelemre méltó érték;
– a házasság egy férfi és egy nő között fennálló tartós szeretetközösség;
– a családot, a házasságot és a gyermekvállalást eszmeileg és anyagilag meg kell erősíteni.
A magyar jövő letéteményesei a magyar családok. Mind a társadalomnak, mind az Egyháznak elsőrendű feladata a család, a házasság és az élet védelme és támogatása. A feladat közös, egyik fél sem lehet sikeres a másik nélkül. Míg a keresztény társadalom eszmei és erkölcsi alapjait az Egyház rakja le, addig a társadalom biztosítja az eszmei és erkölcsi alapoknak megfelelő jogi és szociális feltételeket.
Nagyon fontos egymás korrekt és átfogó tájékoztatása, hogy azoknak, akik egy-egy területen a családokért munkálkodnak, pontos ismereteik legyenek a családok szociális, erkölcsi és szellemi, valamint jogi helyzetéről, állapotáról. Jó és sikeres gyakorlat, ha a családreferensek meghívják a helyi önkormányzat illetékes munkatársát, szakértőjét, esetleg polgármesterét, és kikérik a véleményét a családügyben teendő feladatok megtárgyalásakor. Az önkormányzatok is szívesen fogadják a családreferenseknek a helyi családokról, a családok eszmei-erkölcsi állapotáról és a javítás lehetőségeiről szóló jelentéseit, közös akciók indítására vonatkozó javaslatait.
Jó lehetőség a nevelési intézményekben – nem csak a katolikus intézményekben – tájékoztatni a szülőket a házasság-, a család- és az életvédelem alapkérdéseiről. Ha sikerül ehhez megnyerni az önkormányzat illetékeseinek jóváhagyását, akkor már be lehet szivárogni ezekbe az intézményekbe, és ott az eszmei megerősítést szolgálni.
A házasságra való felkészítést nem lehet elég korán kezdeni. Kapjanak a fiatalok átfogó tájékoztatást a házasságról, különösen a szentségi házasságról, már akkor, amikor még nem köteleződtek el egy esetleges leendő házastársnak. Sok fiatalnak nincs személyes tapasztalata a boldog családról, ezért is fontos a jó és boldogító házasság utáni vágyat felébreszteni bennük, és elindítani őket ebbe az irányba. Egy ilyen kezdeményezés a Máriabesnyőn 2019. február 22–24. között Út a jegyességig címmel tartandó konferencia is.
A házasságra való felkészítésben, a házaspárok kísérésében és támogatásában jelentős szerepet játszanak a lelkiségi mozgalmak. Sokat segíthetnek a bajba került családoknak, házaspároknak a különféle tanácsadó szolgálatok. Akár egyházi fenntartásúak, akár világiak, sikerük kulcsa az, ha a közösen vallott értékek szolgálatában állnak, és ezeknek az érvényesülését segítik elő.
Minden esetben törekedjünk arra, hogy a közös értékek mentén működjünk, a közöset hangsúlyozzuk, és ne a különbségeket. Ne akarjuk a saját álláspontunkat a másikra ráerőltetni, keressük meg azokat a közös pontokat, amelyek az együttműködést lehetővé teszik. Akkor se adjuk fel a reményt, ha netán elutasítanak bennünket. Mi az evangélium alapján állunk, az evangéliumi igaz­ságok pedig legyőzhetetlenek.
Nem mulaszthatom el, hogy megköszönjem azt a sok imát, amit mostanában értem mondtatok. Remélem, hogy lesz még alkalmam személyesen is megköszönni ezt. Isten áldását kérem találkozótokra és egész évi munkátokra.
Kérem a Boldogságos Szent Szűz, a családok királynője és az élet anyja közbenjárását mindnyájatokért.”

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .