A korszerű tudás keresztény

Milyen gondolatmenet mentén dolgozza föl a sorozat a tananyagot?

– Nyomon követhető benne a katekizmus beosztása. A tananyag koncentrikus elrendezését alkalmaztuk. Az alsó tagozatban alapvető szinten átvesszük az összes ismeretet, majd a felső tagozatban bővebben, a gimnáziumban még alaposabban.

Az alsó tagozatosoknak szóló négy tankönyvet Ön jegyzi.

– Első diplomám tanítói, így gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezem erről a korosztályról. A pedagógia szakos diploma megszerzésével a tankönyvírás elméletével is megismerkedtem: hogyan kell pedagógiailag jól felépíteni a tananyagot, s ezt – az életkori sajátosságok figyelembevételével – hatékonyan közölni.

Ma már elektronikus, internetes hozzáférés nélkül szinte elképzelhetetlen a korszerű oktatás.

– A hittankönyvekhez kapcsolódik a www.hittansuli.hu honlap. A tanárok és diákok a kiegészítő anyagok mellett itt gyakorló feladatokat is találnak. Az egyes leckékhez kérdéssorok tartoznak, amelyek segítségével gyakorolni lehet a tankönyvi ismereteket. A tanulók visszajelzést kapnak: ha tévesen válaszolnak, megjelenik a monitoron a jó válasz. Ezek alapján pontokat gyűjthetnek, fokozatokat szerezhetnek a diákok, a tanév végén pedig az első tíz helyezett értékes, komoly ajándékot kap. Két éve működik az internetes oldal, s a gyerekek nagyon megszerették. Volt olyan diák, aki tizenhatezer pontot gyűjtött a tanév során, ami azt jelenti, ennyi helyes választ adott a kérdésekre!

Oktatófilmek is találhatók a honlapon, emellett hanganyagokat is feltöltöttünk. Fontos, hogy az internet világa helyesen épüljön be a gyerekek életébe, s hogy olyan tartalmakkal találkozzanak, amelyek a jó hatásokat erősítik.


Népszerű az oldal?

– Több mint háromezren regisztráltak, s külföldön élő magyarok is örömmel használják ezt az internetes felületet.

Mennyire „elismert” a könyvsorozat?

– Szerepel a hivatalos tankönyvjegyzékben. Az iskolák ugyanolyan kedvező feltételek mellett rendelhetik meg, mint bármely más tankönyvet. A katolikus iskolák diákjai között sok a nagycsaládban, nehéz anyagi körülmények között élő gyerek, ők még kedvezményesebb áron vagy akár ingyen is hozzájuthatnak, ha az iskola rendeli meg számukra a hittankönyvet.

Egy másik – ugyancsak az Ön sorozatszerkesztésében készülő –, izgalmasnak ígérkező kezdeményezésről is hallani: olyan tankönyvek megjelenése várható, amelyek a közismereti tárgyakat veszik sorra – a magyart, a történelmet, a földrajzot, a biológiát, de a matematikát, a fizikát és a kémiát is –, s az általános ismeretekhez katolikus szemléletű kiegészítést fűznek.

– Bármely tankönyvsorozatot használja is valamely iskola, hozzá lehet rendelni ezeket a gazdagító tartalmakat. Nem dolgozzuk föl a tananyag minden részletét, hanem csak azokat, amelyek egyébként nem kerülnek szóba, de az adott korosztály, az adott tantárgy szempontjából jelentősek.

Említene egy-két példát valamely tantárgyból?

– Nézzük a magyart. Sok olyan, jelentős költőt ismerünk, akinek az életműve nem szerepel a tananyagban. A katolikus szellemű magyar oktatásból nem maradhat ki például Sík Sándor életműve. Más költők és írók szerepelnek ugyan, de nem azokkal az alkotásokkal, amelyek a hithez köthetők, pedig meghatározzák az életművüket. A történelemben is előfordulnak olyan események és összefüggések, amelyek egyoldalúan vagy torz módon szerepelnek az oktatásban. Vegyük például az inkvizíciót vagy a keresztes háborúk történetét. A fizikában, a kémiában ismertetjük olyan tudósok életrajzát, akik éppen e tudományok művelése által jutottak el a hitre, a tudományos megismerés jelentett számukra istenbizonyítékot. Mindez jól mutatja, hogy a tudomány és a hit nem áll ellentétben egymással, sőt, ellenkezőleg. Egy alsó tagozatos gyereknek, ha katolikus iskolába jár, legyen olyan könyve, amelyből nemcsak népdalokat tanulhat meg, hanem megismerheti az egyházi népénekeket is. A tankönyv megemlíti ezek mögöttes tartalmát: mikor és hol szokták énekelni őket, miről szólnak. Minden egyes tantárgyba beépíthetők a segédkönyvek anyagai.

Csak a katolikus iskolák érdeklődésére tarthatnak számot ezek a kiadványok?

– Értékorientált pedagógiai sorozatnak nevezzük ezeket a könyveket. Bárkinek jó szívvel ajánlhatók, aki értéket szeretne közvetíteni, s ezekkel a tényszerű, objektív ismeretekkel azonosulni tud.

A napokban jelenik meg a Katolikus Pedagógia című tudományos folyóirat első hazai száma. Eddig Lublinban adták ki – magyar nyelven.

– Néhány esztendeje Lengyelországból indult a kezdeményezés: nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy a pedagógia tudományát katolikus módon műveljük Európában. Lengyelország könnyebb helyzetben volt ebből a szempontból, mert ott a kommunista időkben is fennmaradhatott a hitoktatás az állami fenntartású iskolákban. Jobban meg tudták őrizni és tovább tudták fejleszteni a katolikus pedagógiai ismereteket.

Mára Magyarországon is megerősödött annyira a szakmai és a gazdasági háttér, hogy a saját lábunkra állhattunk. Az Apor Vilmos-Főiskola gondozásában, a Szent István Társulattal együttműködve jelenik meg a lap (a hittankönyvek és a segédtankönyvek kiadója is a társulat), a szerkesztőbizottság továbbra is nemzetközi. Évente négy kiadvánnyal jelentkezünk, ősszel és tavasszal két-két összevont számmal.
(Fotó: Cser)

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .