A hét szentjei

Szerzetesnövendék Rómában, és az ott kitört pestisjárvány idején önfeláldozóan segítette a betegeket. Ő maga is a járvány áldozata lett. 1591-ben halt meg. Az ifjúság példaképeként szívesen ábrázolták színtelen, jámbor egyéniségnek. Azonban életének tettei tanúsítják kemény, szigorú és határozott egyéniségét. Amikor a súlyos betegség már elhatalmasodott rajta, örömmel készült az örök életbe való átlépésre.

Fisher Szent János püspök és vértanú (Június 22.)

Yorkshire-ben született, a cambridge-i egyetemen tanult, majd ugyanitt professzor és később kancellár. A nagy műveltségű és humanista papot harmincöt éves korában Rochester püspökévé nevezték ki. Az aszketikus élet, a hivatásában való buzgóság és a korának eretnekségei ellen való küzdelem jellemezte. VIII. Henrik házasságának felbontását nem volt hajlandó támogatni. 1535. június 22-én végezték ki.

Nolai Szent Paulinusz püspök

Bordeaux-ban született gazdag, római szenátori családból, nagy politikai karrier lehetősége állt előtte. Megnősült, házasságából egy fia született. Azonban mindig élt benne a szigorú élet utáni vágy. Ezért minden javáról lemondott, megkeresztelkedett, és a campaniai Nola városában telepedett le. Szent Félix sírja közelében zarándokházat alapított a szegények számára. A város püspökévé választották, és élete tanúsította, hogy népének jó pásztora. Leveleiből egy kedves, szimpatikus embert ismerünk meg. Levelezett Szent Jeromossal és Ágostonnal. 431-ben halt meg, és az általa épített templomban temették el. 455-ben a vandálok feldúlták a várost, és a szent maradványait a XI. században Rómába vitték, és a Tiberis szigetén lévő Szent Bertalan-templomban helyezték el, ahol Szent Adalbert ereklyéjét is őrzik.

Morus Szent Tamás vértanú

Londonban született, és Oxfordban szerzett doktorátust. Jogászprofesszorként dolgozott, a parlament tagja, és Anglia közéletének kiemelkedő szereplője. VIII. Henrik házasságának felbontásában nem volt hajlandó részt venni, ezért a király bíróság elé állíttatta, és Fisher János püspök után kilenc nappal őt is kivégezték.

Keresztelő Szent János születése (Június 24.)

Hat hónappal az angyali üdvözlet előtt az Úr elküldte Gábriel angyalt a jeruzsálemi templomban szolgálatot teljesítő Zakariás paphoz János születésének örömhírével. Hat hónappal idősebb Jézusnál. Ő a legnagyobb a próféták között, hisz nemcsak hirdette, hanem meg is mutatta kortársainak az Üdvözítőt.

Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító (Június 26.)

370-ben született. Szerzetesi életet élt. Pappá szentelése után segítőtársa volt nagybátyjának, Alexandria püspökének, akinek utóda is lett 412-ben. Nestorius tanítása ellen hősiesen küzdött, az efezusi zsinaton vezérszerepet játszott. Sokat írt a katolikus hit kifejtésére és védelmére. Meghalt 444. június 27-én, Alexandriában.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .