A béke és a kiengesztelődés zarándoklata

Tel Aviv repülőterén május 11-én Simon Peresz elnök, Benjamin Netanjahu kormányfő, valamint a katolikus főpásztorok köszöntötték XVI. Benedek pápát, szentföldi látogatásának második állomásán. Beszédében hangsúlyozta: izraeli látogatása során lerója tiszteletét a soa hatmillió zsidó áldozatának emléke előtt, és azért imádkozik, hogy az emberiség soha többé ne legyen tanúja ilyen bűnténynek. Sajnos az antiszemitizmus továbbra is felüti fejét a világ sok részén, ami elfogadhatatlan. A pápa kifejezte reményét, hogy látogatása idején mindenki eljuthat a szertartások színhelyére. Ezt követően arra buzdította a felelősöket, hogy keressék a nehézségek igazságos megoldását, hogy mindkét nép, a zsidó és palesztin békében élhessen saját hazájában, biztos és nemzetközileg elismert határok között. A keresztény közösségek tegyenek tanúságot az Úrról, aki a megbocsátást és a kiengesztelődést hirdette.

A pápa 11-én délután Jeruzsálemben udvariassági látogatást tett az államfőnél. A béke jelképeként fát ültettek, ezzel kapcsolatban megfogalmazta: a béke mindenekelőtt Isten ajándéka. A jelen lévő vallási vezetőket pedig arra emlékeztette: a hívők és közösségeik közötti megosztottság és feszültség elhomályosítja a Mindenható egyedüli mivoltát, elárulhatja az egységet.

Ezt követően a Jad Vasem holokauszt-emlékhelyet kereste fel. Azzal a céllal látogatott ide, hogy csöndben lerója tiszteletét az emlékmű előtt, amelyet a meggyilkolt zsidók millióinak emlékére állítottak. Elveszítették életüket, de nevük nem merül feledésbe: kitörölhetetlenül bevésődtek szeretteik, túlélő társaik, valamint mindazok szívébe, akiknek eltökélt szándéka, hogy soha ehhez hasonló szörnyűség ne sújtsa az emberiséget. Nevük örökre bevésődött a mindenható Isten emlékezetébe. A katolikus egyház – Jézus tanítását követve – mély részvétet érez az áldozatok iránt, akiknek emlékét ez a hely őrzi. Közel áll azokhoz is, akiket ma üldöznek fajuk, bőrszínük, élethelyzetük vagy vallásuk miatt. „Mint Róma püspöke és Péter apostol utóda, elődeimhez hasonlóan ismételten leszögezem: az egyház imái és fáradozásai arra irányulnak, hogy a gyűlölet soha többé ne uralja az emberi szíveket” – hangsúlyozta a pápa. Az emlékhelyen találkozott hat holokauszt-túlélővel is.

A Notre-Dame Központ auditóriumában a vallásközi párbeszédért dolgozó szervezetek képviselőivel találkozott XVI. Benedek. A hitet mindig egy kultúra keretein belül éljük meg – mondta. – „Amikor válaszolunk Isten hívására, Ábrahámhoz hasonlóan utat jelölünk ki saját kultúránkban. A globalizáció bizonyos értelemben hatalmas virtuális kultúrát teremtett. Ez hozzájárul ahhoz, hogy az emberiség egyetlen családdá váljék, de növelheti a részekre szakadást, a megosztottságot is. Bár vallásonként más-más módon fogjuk fel az igazságot, ez ne tántorítson el bennünket attól, hogy tanúságot tegyünk az igazság erejéről. Az igazságot fel kell kínálni mindenkinek.”

Május 12-én a pápa felkereste a Sziklamecsetet, a muzulmán zarándokhelyet, és találkozott a jeruzsálemi főmuftival. Az iszlám hagyomány szerint a mecset Mohamed mennybemenetelének és Ábrahám áldozatának helyén épült. „Itt találkozik a világ három nagy monoteista vallása, arra emlékeztetve, ami közös bennük. Fáradhatatlanul törekszünk arra, hogy megóvjuk az emberek szívét a gyűlölettől és a bosszúvágytól – mondta a pápa Muhammad Ahmad Husszein jeruzsálemi főmuftinak.

A pápa ezután a jeruzsálemi Nyugati Fal – ismertebb nevén siratófal – felé folytatta útját. A több ezer éves fal repedései közé, akárcsak más ide látogatók, ő is becsúsztatta a maga papírlapra írt imádságos kérését: „Minden idők Istene, a béke városában, amely zsidók, keresztények és muzulmánok spirituális lakhelye, látogatásom alkalmából eléd helyezem a világban szétszórt egész néped örömeit, reményeit és vágyait, aggodalmait, szenvedéseit és fájdalmait. Küldd el békédet erre a Szent Földre, a Közel- Keletre, az egész emberi családra.”
A pápa ezután találkozott a Hesal Slómó központban Izrael két főrabbijával, a szefárd Slómó Amarral és az askenázi Jóna Mecgerrel. „A zsidók és a keresztények közös érdeke, hogy egy egészséges társadalom érdekében biztosítsák az emberi élet szent mivoltának tiszteletét, a család központi szerepét, a fiatalok megfelelő oktatását, a vallás- és lelkiismereti szabadságot…” – mondotta XVI. Benedek pápa. „A katolikus egyház visszavonhatatlanul elkötelezte magát a keresztények és zsidók közötti hiteles kiengesztelődés érdekében.”

Az Utolsó vacsora termében találkozott Benedek pápa a szentföldi püspökökkel. Mindenekelőtt az ökumenizmusról beszélt: az itt jelen lévő különböző keresztény egyházak gazdag és változatos lelki örökséget képviselnek. Támogatásáról biztosította a főpapokat, majd arra kérte őket, tegyenek meg mindent azért, hogy a hívek szülőföldjükön maradhassanak.
Délután rövid találkozóra került sor kilenc ország főkonzuljaival, majd a Szent Jozafát-völgyben mutatott be szentmisét a pápa. Szentbeszédében arról szólt: a mennyei Jeruzsálem képe ösztönözzön mindenkit arra, hogy a földi Jeruzsálemben is megvalósuljon az egyetemes kiengesztelődés és béke. Ebben a Szent Városban a remény továbbra is küzdelmet folytat a kétségbeeséssel, a cinizmussal. Jeruzsálem városa csak akkor felelhet meg egyetemes hivatásának, ha tanítja az egyetemességet, a mások iránti tiszteletet, a párbeszédet és a kölcsönös megértést. A Szentföldön mindenki számára van hely – szögezte le.

Május 13-án reggel érkezett a pápa Betlehembe. Beszédében biztosította a palesztinokat: tudja, mennyit szenvedtek a területet évtizedek óta sújtó zűrzavar miatt. Mély együttérzésének adott hangot, és hozzáfűzte: imádkozik a tartós békéért, az igazságért a régióban. Hangsúlyozta: a Szentszék támogatja a palesztinok jogát szuverén, biztonságos ország megteremtésére atyáik földjén, amely békében él szomszédaival a nemzetközileg elismert határain belül. „Higgyetek és bízzatok benne, hogy az őszinte és kitartó párbeszéden keresztül, az igazságosság igényének teljes tiszteletben tartása által érhető el igazán a tartós béke.”
Betlehem főterén, a Születés-bazilika előtt bemutatott szentmise előtt a pápa köszöntötte a háború által elpusztított Gázából érkező mintegy ötven zarándokot is, biztosítva őket együttérzéséről. Mint mondta: imádkozik érte, hogy mielőbb feloldják a Gázai övezetet sújtó gazdasági embargót.
Betlehem minden ember számára az újjászületés, a világosság és a szabadság örömteli üzenetét jelenti – mondotta homíliájában a Szentatya. – Jézus születése pillanatától kezdve „ellentmondás” jele volt, és továbbra is az marad. A betlehemi keresztények számítsanak az egyetemes egyház imáira és szolidaritására, kezdeményezéseire. Legyenek a párbeszéd eszközei. A szentföldi keresztények szülőföldjének nemcsak új gazdasági és közösségi struktúrákra, hanem új „spirituális” infrastruktúrákra is szüksége van.
XVI. Benedek pápa felkereste Jézus születésének helyét, a Születésbarlangot is. Ezután a Caritas Gyermekkórházban folytatódott programja. Az 1978-ban alapított intézményt egy svájci segélyszervezet tartja fenn. Beszédében elismerését fejezte ki a kórház személyzetének felbecsülhetetlen szolgálatáért, amelyet a térségben a gyermekek érdekében kifejtenek. A nyolcvan férőhelyes kórház évente több ezer beteg gyermek ellátásáról gondoskodik.

Délután az Aida nevű menekülttáborba látogatott a pápa, amely ötezer palesztinnak ad otthont. A táborban a muzulmánok mellett néhány keresztény család is él. (A Palesztin Hatóság területén felállított menekülttáborokban összesen egymillió-háromszázezer kitelepített lakik.) A pápa ötvenezer eurót adományozott a tábornak, amelyből három iskolatermet építenek. Beszédében szolidaritásáról biztosította a hajléktalan palesztinokat, akik saját haza után sóvárognak. A Pápai Misszió Palesztináért hatvan éve koordinálja a katolikus humanitárius ellátást – mondta a pápa, aki ezután a független palesztin állam megteremtéséről beszélt. A palesztin területeket körülzáró fal mintegy szimbóluma annak, mennyire holtpontra jutottak az izraeli-palesztin kapcsolatok. Hosszú távon csak politikai döntésekkel lehet megoldani a válságot.

XVI. Benedek 13-án délután udvariassági látogatást tett Abu Mazen palesztin elnöknél. Felidézte a Palesztin Hatóság területén tett látogatása állomásait, majd megjegyezte: könnyű falakat építeni, de le is lehet dönteni azokat. Ehhez azonban a szívünket körülvevő falakat kell eltávolítanunk, amelyeket magunk és felebarátunk közé emelünk.
Május 14-én Názáretbe látogatott a Szentatya, amely napjainkban Izrael legnagyobb arab városa. A szentmisére negyvenötezer zarándok érkezett. A pápa reményének adott hangot, hogy zarándoklata az egész egyház figyelmét felkelti Názáret iránt. Nagy szüksége van a mai férfiaknak és nőknek arra, hogy magukénak vallják a házasság alapvető igazságát. Az angyali üdvözlet Máriája, aki bátran megnyitotta szívét Isten titokzatos terve előtt, minden hívő ember Édesanyja lett. Ő vezesse lépteinket a béke ösvényein – mondta.
A pápa találkozott a március óta hivatalban lévő Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel, majd délután a názáreti Angyali Üdvözlet kegyhelyen a galileai vallási vezetőket fogadta: zsidókat, muzulmánokat, drúzokat és ortodoxokat. Bátorította őket, hogy továbbra is működjenek együtt a feszültségek feloldásában, a béke és az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében. Tapintatosan utalt a szentföldi istentiszteleti helyek körüli feszültségekre is.

14-én késő délután a pápa vezette a vesperás imádságot. Beszédében a názáreti eseményt elemezte: Mária mindannyiunk nevében válaszol, amikor igent mond az angyal hívására. Arra kérte a híveket, hogy legyenek hűségesek Krisztushoz, és maradjanak ezen a földön, amelyet megszentelt jelenlétével.
A pápa szentföldi zarándoklatának utolsó napján, 15-én reggel a jeruzsálemi görög ortodox patriarchátuson III. Teofil pátriárkával és a szentföldi keresztény közösségek vezetőivel találkozott. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az ezer évvel ezelőtt bekövetkezett szakadás szégyenénél erősebb annak a tudata, hogy a Szentlélek jelenléte a megosztott egyházakat a teljes „kiengesztelődés” felé irányítja. Az örmény apostoli egyház vezetőjével, a kilencvenéves iraki születésű Torkom Manoukian pátriárkával találkozva a pápa hangsúlyozta: az utóbbi évtizedekben, Istennek hála, intenzívebbé váltak a kapcsolatok a katolikus és az örmény apostoli egyház között.

Délelőtt a Szentatya fölkereste a jeruzsálemi Szent Sír-bazilikát, ahol Jézus üres sírja előtt így köszöntötte az egybegyűlteket: „Krisztus feltámadt! A bűn és a halál hosszú uralmát az engedelmesség és az élet győzelme váltotta fel. – Ezt az üzenetet kívánom nektek hagyni szentföldi zarándoklatom végén.” Az emlékezet megtisztítható, a vádaskodás és ellenségeskedés keserűségén felül lehet emelkedni. A látogatást követően fölkereste a Jelenések kápolnáját, rövid szentségimádást végzett, majd a Golgotán imádkozott a Kálvária helyén.
XVI. Benedek pápa május 15-én délután érkezett vissza Rómába.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .