Új pünkösd

Az „üdvösség ismeretéről” (vö. Lk 2,77) szóló alapvető tanítás nem csupán a tárgyi tudást, de ezzel együtt a belső meggyőződést, a világosságot, a tüzet is növelte bennünk. (Lám, lehet így is művelni a hit oktatását, a teológiát!) Azokban a napokban imádságaink során valamennyien átéltük azt az „új pünkösdöt”, amiért a XX. század nagy pápái imádkoztak XIII. Leótól kezdve. Beteltünk Krisztusnak „minden értelmet meghaladó szeretetével” (Ef 3,19), bensőnkben valóságosan meggyőződést nyertünk a feltámadott Jézus jelenlétéről.

 

Szó szerint részesültünk abból, amit az új evangelizációt meghirdető nagy pápa ír napjaink hiteles tanúságtevőjéről: „Ő az Isten megtapasztalásának tanúja, és néki is el kell tudnia mondani az apostolokkal: »Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük: az élet Igéjét «” (RM 91). Ebből a Szentlélek-tapasztalatból, amelyről az egyház hivatalos megnyilatkozásaiban is egyre többet olvashatunk, elsősorban azok részesülnek, akiket evangelizáltak: akik teljes szívükből igent mondanak az evangéliumra, és nemet a bűn minden formájára. Ugyanakkor azoké is, akik életüket az evangelizációnak szentelik. Ez a Szentlélek-tapasztalat az ember valamennyi dimenzióját átjárja: testét és lelkét, intellektusát és érzelmeit egyaránt.


Az egész embert Isten még teljesebb befogadására ösztönzi, miközben szomjas vágyakozást kelt akaratának mind teljesebb megtételére. A sokszor oly megfoghatatlannak tűnő Szentlélek – Jézusnak az Apostolok cselekedetei elején feljegyzett szavai szerint – elsősorban azért adatik, hogy erejével eltelve tanúságot tegyünk „a föld végső határáig” (vö. ApCsel 1,8–9). Az bizonyos, hogy az új pünkösd átélése nélkül az egyház mai missziója is lehetetlen.

 

A sokféle rácsodálkozás között az egyik legnagyobbat az a felismerés jelentette, hogy mennyire egybevág az egyház missziós tanítása azzal, amit az Újszövetségben az apostolok által vezetett ősegyház élt meg és művelt. A Pál-kurzuson részletesen tanulmányoztuk a II. vatikáni zsinat idevonatkozó tanítását, valamint VI. Pál pápa és II. János Pál missziós enciklikáit. Megdöbbentő volt számunkra e szövegek frissessége, buzdító ereje, biblikus ihletettsége. Mindezek az azóta eltelt húsz évben is napi olvasmányaink, és megerősítik bennünk a felismerést, hogy a mai egyház ahhoz az evangelizációs modellhez akar visszatérni, amelyről az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk. Az egyháznak egyetlen küldetése van: Jézus Krisztus missziója, amelyet ma általunk, Testének tagjai által végez. E munka hitelességét és erejét ma is az a Szentlélek, az „örök Lélek” garantálja, aki az Úr Jézusra is leszállt keresztségekor, nyilvános szolgálata kezdetén. Erejét és vezetését ma is meg fogjuk tapasztalni, ha kompromisszumok nélkül hirdetjük az embereknek Jézus evangéliumát!

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .