Tövisről vérharmat csepeg

A négyszer hatsoros, váltórímekben kicsengő vers első és utolsó strófája balladai hangon beszéli el a kálváriadomb tetejére vezető, Krisztusnak a Golgotára vivő keresztútját asszociáló út megtételét, amelyhez a második és harmadik szakasz a fiatalon elveszített kedves fájó emlékét kapcsolja. Az első versszak háromszor ismétlődő fény sugárzik szókapcsolata a történetet a mindennapi, megszokott keretből úgy emeli a lélek dimenziójába, hogy a fény eközben már-már transzcendens sugárzássá változik:Reszkető, enyhe fény sugárzik, / egy felhő lassudan megyen. / A lélek fáj, a fény sugárzik. / Valaki ballag a hegyen, / hűs homlokáról fény sugárzik / s szemét lehúnyja: – úgy legyen!


Az első sor reszkető jelzőjében a személyhez társítás lehetősége is benne rejlik, ezáltal utal a lélek fájdalmát, szomorúságát bevilágító fényre, amely végül a hűvös homlok körüli glóriává magasztosul. A keresztutat, a megpróbáltatások útját a lélek fáj szókapcsolat sejteti. A szakaszt záró úgy legyen! Jézus keresztvállaló szavaira utalva – legyen meg a te akaratod – a krisztusi szenvedéstörténethez kapcsolja a próbatételeket.

A vers második és harmadik szakasza a lélek belső kálváriáját érzékelteti, a soha el nem múló szerelem fájó emlékét villantva fel. A második szakasz a szerelem illatától/szerelem illatából szókapcsolat háromszori, rímhelyzetben történő, litániaszerű ismétlésével a szerelem állandóságát, jelenvalóságát emeli ki:

Elszállt szerelem illatától / kövér és fűszeres a lég
. / Halott szerelem illatából / soha, de sohasem elég. / Bomló szerelem illatából / sejti a szív, hogy itt a vég.
Bár az ismétlődő szavakhoz kapcsolódó elszállt, halott, bomló jelzők a szerelem emlékének elhalványulását, eltűnését sugallják, az i
smétlésekhez társított páros sorok – kövér és fűszeres a lég; soha, de sohasem elég – mindennek a fordítottját erősítik: az elszállt, halott szerelem illatától szabadulni nem lehet.

A harmadik versszak valamennyi közül a legteltebb zengésű, hiszen páratlan sorai nemcsak hosszú utó-, hanem kezdőrímszerű ismétlésekben is összecsengenek:

A seb szép csöndesen begyógyult, / – ó, angyalok, bús, kék szeme! – / a seb már nem sajog, begyógyult, / – ó, halkan búgó, mély zene! – / a seb már réges-rég begyógyult / és mintha mégis vérzene.


A háromszor ismétlődő a seb begyógyult múlt idejű igealakjával és befejezettséget sugalló igekötőjével a szerelem okozta seb gyógyulását hiteti. Mintha a lírai én önmagát is meg akarná győzni e kijelentés ismételgetésével, hogy a fájdalom elmúlt. Ehhez az ismétlődő kijelentéshez az érzelem megnyilvánulásának körülményeit kifejező megállapítások kapcsolódnak: szép csöndesen, már nem sajog, már réges-rég, amelyek a gyógyulás fokozatait villantják fel. Ezzel ellentétesek a páros sorok asszociációi, amelyeket a költő ó indulatszóval vezet be, és figyelemfelkeltő írásjellel zár: ó, angyalok bús, kék szeme! ó, halkan búgó, mély zene! Már ezek az indulatteli felkiáltások is sejtetik, hogy a seb mégsem gyógyult be, a szakaszzáró sor pedig egyértelművé teszi: hiába minden, a seb továbbra is vérző, eleven.

A negyedik strófa az első versszak képvilágához és balladai hangvételéhez visszakanyarodva foglalja keretbe a belső, lelki kálváriajárás második-harmadik szakaszbeli mozzanatait:

Valaki lépked, felfelé tart. / Bozót közt víg madársereg. / Valaki lassan felfelé tart. / Tövisről vérharmat csepeg. / Valaki fel, a csúcs felé tart, / hogy önmagát feszítse meg.


A variációsan ismétlődő sorok – Valaki lépked, felfelé tart; Valaki lassan felfelé tart; Valaki fel, a csúcs felé tart – újból a kálváriadomb képét idézik. A keresztút gyötrelmét itt a mintha mégis vérzene szókapcsolattal egybecsengő, a Krisztus töviskoszorúját asszociáló tövisről vérharmat csepeg sor sejteti. A vers utolsó két sora, amely az emlék nem gyógyuló sebét a krisztusi szenvedéssel társítja, utal a lírai én felismerésére, miszerint Krisztus követése csak az önmegtagadó kereszthordozás által lehetséges.

(Dsida Jenő
Légy már legenda című verseskötete kapható az Új Ember könyvesboltjaiban.)

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .