Tömeg helyett testvériség

A Sapientia-főiskolán az intézmény szociológiaprofesszora és az első végzett magyar hallgató mutatta be a mindössze hároméves múltra visszatekintő intézetet.

John Henry Newman már a XIX. században az egyetemi képzés széttöredezettsége miatt aggodalmaskodott, utalt a Sophia Egyetem szellemi előfutárára Bernhard Callebaut. Newman Írországban olyan egyetemet alapított, amelynek alapjául az a gondolat szolgált, hogy az igazság egyesít. Úgy vélte, az igazságot nem lehet különböző specializációkkal felcserélni, a valóságot egységében kell megragadni. Aggodalmának hátterében az húzódott meg, hogy Angliában akkoriban az összes egyetemi karon eltörölték a teológia és a filozófia oktatását.

A Sophia Egyetem osztozik Newman elképzelésében, amely szerint az egyetemi képzés lényege az, hogy megtanítson világosan gondolkodni, és ezáltal személyes szabadságra szert tenni. Ehhez három dologgal kell szolgálnia: szaktudományos elmélyüléssel, erényre neveléssel és vallási tapasztalattal. Az egyetem oktatói Newmanhoz hasonlóan azt vallják, hogy tiszteletben kell tartani ugyan a tudományok sokféleségét, de kapcsolataikra is rá kell irányítani a figyelmet.

A Sophia Egyetem alapeszméjét a neves itáliai közgazdász, Stefano Zamagni és Chiara Lubich foglamazta meg. Zamagni úgy vélte, hogy a tömegegyetemeken nincs igazi emberformálás. Lubich ezt mondta neki: „Talán te vagy az egyetlen, aki képes kidolgozni az alternatív megoldást.” Lubichban egyébként már az 1950-es években megfogant a gondolat, hogy egyetemet alapítson. Azt tűzte ki az egyetem elsődleges feladatául, hogy a bölcsességre tanítson. Callebaut szerint, noha ez csaknem lehetetlen vállalkozás, erre kell törekedni.

A Sophia Egyetemi Intézet keresztényi alapokon nyugvó világképet akar adni. Ezt egységes, de több szakosodási lehetőséget biztosító képzéssel kívánja megvalósítani. Az egység kultúrájának alapjai és távlatai címmel meghirdetett kurzust filozófia-teológiai, közgazdasági és politikatudomány szakirányokon végezhetik el a világ számos országából érkező, legalább BA-fokozattal rendelkező hallgatók. Az olaszországi intézet olyan új pápai egyetem, amelynek nincsenek karai. Az interdiszciplinális megközelítés, amely az intézmény sajátja, annyira különlegesnek mondható, hogy MA-képzésben nincs párja. A Vatikán is merész vállalkozásnak tartja, mégsem rendelte alá ezt az új képzési formát más, már meglévő egyetemnek, nehogy az akaratlanul is megfojtsa újszerűségét.

A Sophia a testvériség megélésére kíván tanítani, nem elméletben, hanem nagyon is gyakorlatias módon: úgy, hogy a tanulmányokat és az életet összekapcsolják. A kis létszámú oktatásnak köszönhetően az átlagosnál szorosabb együttműködésre van lehetőség diákok és diákok, diákok és tanárok között. A diákok és a tanárok például nemcsak véletlenszerűen, hanem tudatosan együtt étkeznek, hogy a spontán beszélgetésekre és a kapcsolatok elmélyítésére is kiváló lehetőség nyíljék. Az egyetem nagy újítása az a heti háromszori találkozó, amikor Piero Coda rektortól a takarítóig az egész egyetem összegyűlik, és egy biblikus teológus által tartott hat-hét perces elmélkedés után valamennyi jelenlévő megoszthatja gondolatait az adott szentírási szakaszról.

A Sophia Egyetemen általában is a szokásosnál emberibb, méltányosabb magatartás a követendő példa. Bernhard Callebaut a saját esetét hozta fel erre példának, amikor egy afrikai diáklányt vizsgáztatott. Az órai szereplései alapján okos tanítvány leblokkolt, alig lehetett egyetlen szót is kihúzni belőle. Amikor kiderült, hogy azért ilyen feszült, mert első alkalommal vizsgázik szóban, Callebaut írásbeli feladatot adott neki. Ennek hatására kiválóan vizsgázott.

Az első magyar sophiás, a filozófiai szakirányon végzett Körmendy Klára számára a heti három óra szentírási alapú beszélgetésen túl leginkább a kollégiumi élet adott lehetőséget arra, hogy megélje a testvériséget. A Sophia Egyetem nem arról szól, hogy egyedül mit érhet el az ember, hanem arról, hogy közösen mit tudunk elérni, mondja. Ezért például a tanárok kifejezetten biztatják a diákokat, hogy együtt tanuljanak. Klári elmondása szerint ez még olyankor is sikerült, amikor úgy ültek össze, hogy külön-külön alig értették a tantárgyat. A végére olyan jól elmagyarázták egymásnak az anyagot, hogy az ő tanulókörük hallgatói szerepeltek a vizsgán a legjobban. A Sophia olyan egyetem, ahol a tanárok partnernek tekintik a diákokat.

Hogy mennyire versenyképes az egyetem által adott diploma? A Sophia a párbeszédre, az együttműködésre képez fiatalokat. Ez a szemlélet a gazdasági életben is kamatozik, támasztják alá kutatások. Bár az egyetem még csak rövid múltra tekinthet vissza, hallgatóik sikeresek az elhelyezkedés terén, hangsúlyozza Callebaut professzor. Az olasz rövidárucég, a Calzedonia vezetői például nagyon rokonszenvesnek találják az egyetem filozófiáját, ezért három végzett hallgatójukat felvették.

A Sophia idén novemberben szerződést kötött a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával hét végi magyarországi képzések céljából. Tóth Pál professzor kezdeményezésére olyan alapítványt hoztak létre hazánkban, amely elősegíti, hogy évente két magyar diák, egy lány és egy fiú a Sophián tanulhasson.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .