Szolgálni a jászol egyszerűségével és a kereszt nagylelkűségével

Fotó: Merényi Zita

 

A szentmisén koncelebráltak Erdő Péter bíboros, prímás, Al­berto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa, Ud­vardy György pécsi megyéspüspök, az MKPK alelnöke, valamint az MKPK jelen lévő tagjai, külhoni és szlovén, horvát püspökök.
A szentmisén együtt ünnepelt Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.
A zsúfolásig telt templomban Császár István egyházmegyei kormányzó köszöntötte a 16. szombathelyi püspök beiktatására megjelent egyházi és világi méltóságokat és az új főpásztort, akinek érkezésére imádságos lelkülettel készültek az elmúlt egy évben, szeretettel várták Szent Márton városába.
Császár István Brenner Jánost idézte, aki gyermeki, alázatos szívért könyörgött az Úrhoz, akit akkor is követ, ha nehéz az út.
Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa felolvasta Ferenc pápa kinevezési bullájának első részét latinul, majd a teljes szöveg magyarul hangzott el. A pásztorbot ünnepélyes átadását követően az apostoli nuncius kísérte Székely Jánost a püspöki székhez.
Udvardy György pécsi megyéspüspök, az MKPK alelnöke felolvasta Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke, a Szombathelyi Egyházmegye korábbi főpásztora köszöntő levelét, amelyben Isten áldását és Szent Márton közbenjárását kérte utóda szolgálatára.
A pécsi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében is köszöntötte Székely Jánost, akinek azt kívánta, hogy kivirágoztathassa püspöki szolgálatát és személyes karizmáit.
Az egyházmegye papsága nevében Brenner József nagyprépost üdvözölte az új főpásztort. Építsd fel a lelkek düledező templomát – mondta neki, amit az Úr kért Assisi Szent Ferenctől. A papi erények közül a prudentia pastoralist kérte számára: szeresse, becsülje a híveket, adjon feleletet a kérdéseikre, bánjon szeretettel az ellenségeskedőkkel is. Biztosította az újonnan beiktatott püspököt arról, hogy a papok segíteni fogják szolgálatában.
Ezután a Szombathelyi Egyházmegye papjai kézfogással köszöntötték új főpásztorukat.
Székely János homíliája elején Szent II. János Pál pápát idézte, aki a vértanúk földjének nevezte a Szombathelyi Egyházmegyét. Mint mondta, hálával gondol arra, hogy Ferenc pápa egy olyan egyházmegye szolgálatát bízta rá, ahol jelen van a hit, a múlt értékei, a táj szépsége, a szellemi értékek, ahol jelen vannak az életszentség példái.
Az Izajás könyvéből elhangzott olvasmányra utalva úgy fogalmazott: a világ Isten szeretetéből lett teremtve, az apró, porszemnyi ember is Isten dicsősége, ragyogása, akinek az Úr úgy örül, mint vőlegény a menyasszonyának. „Mindenki őérte él” – ahogyan választott püspöki jelmondata is mondja. Az ember akkor boldog, ha megsejti a világ mögött Isten végtelen jóságát, szeretetét, és engedi, hogy áthassa az életét. Az Egyház küldetése, hogy megmutassa ezt a végtelen jóságot. Székely János elmondta, hogy szülei és a Tövis utcai ferences templom által maga is ezt a jóságot tapasztalta meg. Ahogyan Mécs László írta egy versében: „Csak annyit tudtam, Valaki szeret (…) // Hagytam magam szeretni.” Minden élet mögött a szeretet nagy titka áll, a papok, püspökök küldetése, hogy éljék ezt a titkot, és másokat is ide vezessenek. Mózes példáját idézte, aki a Hóreb hegyén, az égő csipkebokorban találkozott az élő Istennel, és attól kezdve az volt a legfőbb vágya, hogy a népet is elvezesse erre a találkozásra.
A Szombathelyi Egyházmegye új püspöke ezt követően megköszönte paptestvérei hűségét, szolgálatát, azt, hogy igent mondtak Krisztus hívására. XVI. Benedek pápát idézte: „Az Egyház titokzatos termékenysége ezekből az odaadott életekből is fakad.” Az egyházmegye kincse minden odaadott élet – tette hozzá, és külön köszönetet mondott az idős papoknak. Vianney Szent János gondolatát idézte, aki szerint egy plébánia számára Isten legnagyobb ajándéka egy szíve szerinti pap. Hangsúlyozta, segíteni szeretné a papságot, hogy örömmel, nagylelkűen, élő hittel élje meg hivatását. Szeretne mindenkit meghallgatni, megismerni, és együtt elindulni az úton. Isten áldását kérte az egyházmegye valamennyi papjára.
A testvérekhez fordulva Székely János elmondta, az egyházmegye lelki megújulásán kíván munkálkodni egy olyan korban, amikor Európa és Magyarország is spirituális válságban él. Sokan elszakadtak az élet forrásától, és fontos feladat minél többeket visszavezetni hozzá. Segíteni szeretné a házastársakat, hogy szeretetben éljék meg házasságukat, igent mondva a gyermekáldásra; a fiatalokat, hogy felismerjék: életük nagy ajándék; a hitoktatókat, hogy hiteles tanúkként éljenek; az időseket, hogy a béke, az imádság és a bölcsesség forrásai legyenek. Segíteni szeretné a szenvedőket, a szegényeket és a kirekesztetteket a püspökök egyik elnevezéséhez híven: pater pauperum, azaz „a szegények atyja”; s cigány testvéreit, hogy sok kincsüket Krisztus segítségével ki tudják bontakoztatni.
Székely János köszöntötte a német, hor­vát és szlovén ajkú testvéreket, a testvéregyházak képviselőit, továbbá a közélet, a tudomány és a kultúra világának képviselőit, akiktől azt kérte: építsük együtt az Isten álma szerinti világot.
A Zsidókhoz írt levél szerint Jézusnak két neve van ahhoz, hogy főpap legyen: Fiú, aki egy az Atyával, és testvér, aki egy velünk. Minden pap és püspök küldetése, hogy egy legyen az Atyával és testvére mindenkinek, különösen a szegénynek – hangsúlyozta a püspök.
Isten cselekvésének fő szimbóluma a jászol és a kereszt, a jászol alázata és a kereszt önfeláldozása. Szeretné szolgálatát a jászol egyszerűségével és alázatával, a kereszt nagylelkűségével végezni – mondta el a híveknek. Krisztus kegyelmét kérte, hogy egy lehessen az Atyával és testvére lehessen mindenkinek, s hogy Ferenc pápa szava szerinti bárányszagú pásztor lehessen, Isten szeretetének jele mindenki számára.
Székely János végül az egyházmegye szentjei és vértanúi közbenjárását kérte, és püspöki szolgálatát a Szűzanya pártfogásába ajánlotta. Magyar hazánknak a hit sziklájához való visszatérésre van szüksége – ezt kívánja szolgálni, hiszen, ahogyan Izajás mondja: „Ha nem hisztek, nem maradtok meg.” Kérte Istent, hogy segíthesse az embereket eljutni Hóreb hegyére, és felismerjék: mindenki őérte él.
A homíliát követően négy nyelven: magyarul, szlovénül, németül és horvátul hangzottak fel a hívek könyörgései. A szentmise záróáldása előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök a Szent Márton-oltárnál imádkozott. Azt kérte Istentől, hogy egész életünk Isten dicsőítése lehessen. Imádkozott az egyházmegyéért, a híveiért, valamint a papi és szerzetesi hivatásokért. Ezt követően a hívek a püspök felhívására közösen imádkoztak Brenner János boldoggá avatásáért.
A szentmise végén az egyházmegye szerzetesei nevében Farkas Éva domonkos nővér, az egyházmegye hívei, a Mária Rádió, a Cursillo mozgalom és a Mária Út nevében Soproni Mónika, a cigányság nevében Szigeti József vépi vajda üdvözölte a főpásztort, aki a szentmise során többször szólt a jelen lévő cigány hívekhez lovári nyelven, majd felcsendült a cigány himnusz.
A szentmise végén Székely János megköszönte a sok szeretetet és figyelmet, ami azt bizonyítja, hogy az egyházmegye él, és sok kincse van. Hálát adott, amiért szeptemberben öt fiatal kezdi meg tanulmányait a szemináriumban.
Az új szombathelyi megyéspüspök végül megköszönte Császár István apostoli kormányzónak az elmúlt egy év bölcs, nyugodt szolgálatát, és megerősítette helynöki megbízatásában. Kérte a hívektől, hogy szeretetükkel, imájukkal segítsék munkáját.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .