Semmi ne menjen kárba!

Az Európai Egyházak Konferenciája és a Püspöki Konferenciák Európai Tanácsa által Nagyszebenben 2007-ben rendezett 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés üzenete így ír az ökológiai és társadalmi igazságosság összefüggéséről: „Javasoljuk, hogy a Püspöki Konferenciák Európai Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) kezdeményezzen tanácskozási folyamatot Európa és más kontinensek egyházaival az ökológiai igazságosság iránti európai felelősségről, a klímaváltozás fenyegetésével való szembenézésről, Európa felelősségéről a globalizáció igazságos arculatának kialakításában… Fellépünk a természet gátlástalan kizsákmányolása ellen, amiből »az egész teremtés« várja a megváltást (Róm 8,22), és elkötelezzük magunkat az emberiség és a természet megbékéltetése mellett.” Az előbbiek jegyében a dokumentum szerzői azt javasolták, hogy a szeptember 1-je és október 4-e közti időszakot szenteljük a teremtés védelméért és a fenntartható életstílusok elterjedéséért való imádkozásnak.

2008 decemberében adták ki a „Minden általa és érte teremtetett” (Kol 1,16) – Felelősségünk a teremtett világért című katolikus püspökkari körlevél és a kereszténység és a környezet kapcsolatát több szempontból körüljáró háromkötetes könyv, a Hogy művelje és őrizze meg, amelynek megírásában számos egyházi és világi keresztény szakember és munkatárs vett részt.

A globalizált világunkban egyre sokasodó társadalmi, környezeti veszélyek, negatív jelenségek, a túlzó fogyasztás, a lassan visszafordíthatatlanná váló környezetszennyezés miatt érzett aggodalom, valamint számos nemzetközi ökumenikus elkötelezettség és – nem utolsósorban – a hit által táplált felelősség arra indította a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsát, hogy a 2008. december 1-jei közgyűlésén az alábbi határozatot hozza: „Nemzetközi egyházi szervezetek és ökumenikus dokumentumok felhívásaival összhangban, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Közgyűlése ajánlja tagegyházainak, hogy a Teremtő iránti hálánk és hódolatunk kifejezése, a teremtett világ tudatos megőrzése és felelős védelme, továbbá ökumenikus együttmunkálkodásunk kiszélesítése és megerősítése érdekében 2009-től a szeptember utolsó és az október első vasárnapja közötti időszakot teremtésvédelmi hétként hirdessük meg és ünnepeljük.”

Az evangélikus, katolikus és református, valamint a metodista egyház Magyarországon egy ideje már foglalkozni kezdett a keresztény ember teremtett világ iránti felelősségével, és munkacsoportjaik felvették egymással a kapcsolatot.

A teremtés hetére készülő ökumenikus munkacsoport az újrahasznosítás témáját választotta a 2011. szeptember 25-e és október 2-a között meghirdetett ünnep témájául. A tanács kiadásában jelent meg a „…hogy semmi ne menjen kárba” című kiadvány, amely az egyéni elcsendesedést és a közösségi alkalmakat, valamint a személyes elhatározások és a gyülekezeti döntések meghozatalát egyaránt segíteni szeretné A füzetben a hét napjaira bontva az ötezer ember megvendégelésének történetét dolgozzák fel a szerzők. A füzet révén (letölthető a teremtesunnepe.hu oldalról) mindennap végiggondolhatjuk, milyen üzenete lehet ennek a történetnek életünk és a teremtésvédelem számára. A teremtés ünnepének kezdetén 2011. szeptember 25-én Budapesten, a VIII. kerületi református gyülekezeti teremben közös ökumenikus teremtésünnepi istentiszteletet tartottak.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .