Öröm és béke legyen velük

Az egyházmegye espereskerületeiből Székesfehérvárra érkező csoportokat a hitoktatói szakreferensek várták, s átadták a katekétáknak, a kísérő lelkipásztoroknak és a szülőknek a kongresszusi titkárság és az egyházmegye ajándékait.
A lelkinap mottója ez volt: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.”
(Jn 6,51) A találkozót megnyitó koncelebrált szentmise előtt Bágya János NEK-referens szólt a fiatalokhoz, szüleikhez és a hitoktatóikhoz. A lelki ráhangolódásról a Boanergész együttes gondoskodott.
A szentmise homíliájában Spányi Antal püspök a Jézussal való találkozás titkáról beszélt, ami különleges módon valósul meg a szentáldozásban. „Az ünnepen, amire készültök, nagy titokba lesztek beavatva: Jézussal fogtok találkozni. Ő sok emberrel találkozott az élete során: betegekkel, akik gyógyulást reméltek; szegényekkel, akik vigasztalásra vártak, és olyanokkal is, akik keresték az igazságot. Amikor találkoztak Jézussal, az megváltoztatta az életüket. Rátaláltak az Úrra, akinek hallották a szavát és befogadták a szeretetét. Új életet tudtak kezdeni.
A mi életünk legnagyobb eseménye is az, hogy szentáldozáshoz járulhatunk, hogy Jézust befogadhatjuk a szívünkbe, és vele együtt járhatjuk az utunkat. Nektek egészen különleges élményben lesz részetek, hiszen az első találkozásotok az Oltáriszentséggel csodálatos és egyedi esemény lesz az eucharisztikus kongresszuson” – hangsúlyozta a főpásztor.
A székesfehérvári megyéspüspök beszélt egy ismerőséről is, aki életre szóló élményként emlékezik vissza arra, hogy elsőáldozó lehetett az 1938-ban hazánkban rendezett eucharisztikus világkongresszuson. Hosszú élete során, sok szenvedést is megélve mindig hűséges maradt Krisztushoz. „Ti is legyetek majd ilyen tanúi Jézusnak – buzdította a fiatalokat Spányi Antal püspök. – Addig is meg kell tanulnotok mindent arról, hogy mi is történik a szentáldozásban, hogyan tudtok harcolni a rossz ellen. Legyen egyre több jócselekedet az életetekben, a szívetekben pedig találjon mindig otthonra Jézus Krisztus. Tudjatok hallgatni a belső hangra, lelkiismeretetek szavára, amelyben az Úr megmondja nektek, mit tegyetek, miként cselekedjétek a jót és kerüljétek a rosszat, hogy életetek Jézus tanújaként békében, örömben és kegyelemben teljen. Ennek a találkozásnak az öröme és békéje legyen veletek mindig, hogy tanúskodni tudjatok Krisztus szeretetéről minden ember előtt.”
A szentmise után a résztvevők körmenetben, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust hirdető zászlókkal a kezükben vonultak át a belváros utcáin a Prohászka-emléktemplomból a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba. A lelkinap itt, illetve a Ciszterci Szent István Gimnáziumban és a Szent Imre-templomban folytatódott.
A találkozón Magyarországon szolgáló verbita misszionáriusok tartottak előadásokat, és adtak lelki iránymutatást az elsőáldozásra készülő fiataloknak: Benvin Sebastian SVD, a magyarországi Pápai Missziós Művek igazgatója; Chavvakula Lourduraju SVD; Ghie Marcell SVD; Sudarman Aloisius Gonzaga SVD és Klau Yulius SVD arról az időszakról beszéltek, amikor elsőáldozásukra készültek, és először vehették magukhoz az Úr Jézust.
Az Indiából és Indonéziából érkezett verbiták beszámolóiból kirajzolódott, hogy a földi készülődés izgalmai miként fordultak át a mennyei várakozásba, és első szentáldozásuk során hogyan nyílt meg a szívük a Jézussal való találkozásra. Elbeszélésükből az is kiderült, hogy elsőáldozásuk meghitt eseménye életre szóló erőforrássá vált számukra, és megtartotta őket a nehezebb időszakokban is.
A szerzetesek hangsúlyozták, mennyire fontos a tiszta lélek, az összetartozás Jézussal és a közösséggel. Elhangzott: az Oltáriszentség csodájának és ajándékának megértésében mindig van hova fejlődni. „Az Úr egyszerű lakomája örök élet, az Oltáriszentségből áradó kegyelem igen bőséges. Amikor csak tehetjük, járuljunk mindig az Úr asztalához!” – biztatták a fiatalokat.
A főtéri Szent Imre-templomban a NEK Általános Titkárságának munkatársai, Farkas Balázs iroda- és gazdasági vezető és Zsuffa Tünde kommunikációs vezető a közelgő nemzetközi eseményről tájékoztatták az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleit és hitoktatóit. Bágya János egyházmegyei referens pedig részletesen ismertette a kongresszusra való regisztráció folyamatát.
A lelkinapot a felnőttek szentségimádással, az elsőáldozásra készülő fiatalok zenés áhítattal zárták.
Az imaórán Spányi Antal megyéspüspök a gyerekekkel együtt azért fohászkodott az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztushoz, hogy a szentáldozás kegyelme által mind­annyian megértsék: Jézus az örök élet eledele, soha el nem fogyó élet.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye
Fotó: Ambrus Marcsi/NEK; Berta Gábor

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .