Nyereményjáték

A megfejtések beérkezési határideje: 2015. április 25. A nyertes nevét az Új Ember hetilapban, illetve az utazási iroda honlapján (www. karpateuropa. hu) tesszük közzé május elején.

Idén ismét a leghosszabb össznemzeti zarándokvonat indul a Dunántúlról Budapesten át Erdélybe, Székelyföldre. A Csíksomlyó Expressz szombathelyi indulást követően a Győr-Sopron-Moson megyei vasútállomásokon is megáll, így Sopronban, Kapuvárott, Csornán, Győrött, Komáromban, Tatabányán is. Budapestről a Székely Gyorssal összekapcsolva, közös szerelvényként a vonat továbbindul az egykori keleti határaink felé, majd Csíksomlyón és másnap az ezeréves határon több százezer honfitársunkkal együtt lelki értelemben vissza vesszük Nagy-Magyarországot!

A második forduló feladatsorát a csíksomlyói búcsú eredetével kapcsolatban állítottuk össze.

Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda településrésze Romániában, Hargita megyében. A katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelye, búcsújáró helye és szellemi életének több évszázados központja immár a magyarság ökumenikus központi találkozóhelye. Minden pünkösdkor itt tartják a legendás csíksomlyói búcsút.
A falu Csíkszereda központjától három kilométerre északkeletre, a Somlyó-patak völgyében fekszik.

A csíksomlyói búcsú története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdítja a híveket, hogy legyenek a ferences rend segítségére a templomépítésben. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyez. A levélben a pápa is megemlíti, hogy a hívek nagy sokasága szokott itt összegyűlni ájtatosságnak okából, és gyakorta nem szűnik meg Máriát tisztelni.

Az erdélyi katolikusok emlékezetében a búcsújárás egyik hagyománya egy legendás csatával függ össze. 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem (aki római katolikus hitben nevelkedett, majd előbb lutheránus, később református hitre tért, halála előtt pedig unitáriussá vált) Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal akarta volna unitárius hitre téríteni. A legenda szerint 1567 pünkösd szombatján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A katolikusok István gyergyóalfalvi plébános vezetésével sereget szerveztek János Zsigmond térítő csapatai ellenében, és Csíksomlyón gyülekeztek. A Tolvajos-tetői ütközet alatt az asszonyok, a gyermekek és az öregek a csíksomlyói templomban imádkoztak, kérték Babba Mária (a Szűzanyát ma is így nevezik a csángók) közbenjárását, segítségét. A hagyomány szerint a székelyek legyőzték a fejedelem seregét, megvédték a hitüket. Azóta e győzelem emlékére rendezik meg minden évben a pünkösdi búcsút.

A csíksomlyói búcsú Románia kommunista diktátora, Nicolae Ceaușescu 1989-es bukása után nemcsak Erdély, de az egész világ keresztény magyarságának közös, ökumenikus nemzeti kegyhelyévé és találkozóhelyévé vált. A programmal kapcsolatos további tájékoztatás és online foglalás: www.karpateuropa.hu.

a) Hol van a búcsú helyszíne?

1 Csíkszereda
X Kis-Somlyó és Nagy-Somlyó közötti nyereg
2 Máriapócs

b) Mikorra nyúlik vissza a búcsú története?

1 1567-re, János Zsigmond fejedelem serege érkezésének idejére
X 1658-ra, a török-tatár csapatok támadásainak idejére
2 1444-re, a ferences rend temploma építésének idejére

c) Melyik csatával függ össze a búcsújárás legnagyobb hagyománya?

1 1567-es csata a katolikus lakosság erőszakos hittérítéséért
X 1848–49-es szabadságharc
2 1764-es madéfalvi veszedelem

d) Melyik szerzetesrendhez tartozik a csíksomlyói kegytemplom?

1 pálos
X ferences
2 bencés

e) Kinek a tiszteletére gyűlnek össze a zarándokok Csíksomlyón?

1 Szent Erzsébet
X Szűz Mária
2 Szent Ferenc

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .