„Mindenki Krisztusa” a győri Káptalandombon

Fotó: Ács Tamás

 

Az eseményen köszöntőt mondott Fekete Dávid, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere; Bogisich Ferenc üzletember, a Qualitative Pro­duc­tion Gépipari és Kereskedelmi Zrt. (QP Zrt.) vezérigazgatója; valamint a mű alkotója, Lebó Ferenc szobrászművész.
Fekete Dávid elmondta: az alkotás, amely a keresztről lehajoló, karját ölelésre nyújtó Megváltót ábrázolja, a Győri Egyházmegye és a győri önkormányzat, valamint a QP Zrt. összefogásával készülhetett el. Az együttműködés nem ér véget: a cél egy tizennégy stációból álló belvárosi keresztút felállítása. Az alpolgármester kifejezte reményét, hogy jövőre már az elkészült stációk előtt járhatják a nagypénteki belvárosi keresztutat. Köszönetet mondott a városi útkezelő munkatársainak, akik segítettek a feszület felállításában és a tér elrendezésében.
Bogisich Ferenc emlékeztette a megjelenteket annak a közös elhatározásnak a megvalósulására, amelynek eredményeként újjászülettek a Loyolai Szent Ignác bencés templom 1916-ban rekvirált harangjai. „Akkor egy álom vált valóra, és hiszem, hogy az álmok folytatódnak” – hangsúlyozta az üzletember. Bogi­sich Ferencet, aki az egyik kezdeményezője volt a bencés közösséget segítő projektnek, sokan megszólították azzal, hogy szívesen támogatnának más, hasonló ügyeket is. Ezzel a bátorítással fordult Veres András püspökhöz, aki elárulta, neki is van egy megvalósításra váró álma: egy tizennégy stációs keresztút Győr belvárosában. E tervezett keresztút egyik állomása a Mindenki Krisztusa című alkotás. Bogisich Ferenc elmondta, hogy a keresztút elkészítésére győri vagy Győrhöz kötődő művészeket kérnek fel: „Miként 2016 szeptemberében a bencés templomban, most is fogjunk össze mi, győriek, győri polgárok, győri üzletemberek, hogy a belvárosi keresztút 2019 nagypéntekjére elkészüljön, s ez az új álom valóra váljon” – fogalmazott a cégvezető.
Lebó Ferenc szobrászművész rámutatott: Jézust egyes ábrázolásokon úgy láthatjuk, amint lehajol Assisi Szent Ferenchez, Szent Bernáthoz és Szent Kamillhoz. A győri keresztről lehajoló Krisztus mindannyiunkat átölel.
Az alkotó Ferenc pápa 2013. október 4-én elhangzott gondolatait idézte az assisi Szent Damján-templom feszületéről, amely előtt Szent Ferenc imádkozott, s amelyről Jézus lehajolt a Poverellóhoz: „Jézusnak nincs csukva a szeme, nyitva van, tágra nyílt: tekintete a szívhez szól. És a kereszt nem vereségről, kudarcról beszél nekünk. Paradox módon olyan halálról beszél, ami maga az élet, és életet teremt, mert a szeretetről beszél, és mert Isten szeretetének megtestesülése – és a szeretet nem hal meg, sőt, legyőzi a rosszat és a halált. Aki hagyja, hogy a megfeszített
Jézus rátekintsen, az újrateremtődik, »új teremtménnyé« lesz. Innen indul minden: ez a kegyelem élménye, amely átalakít, annak a megtapasztalása, hogy szeretnek minket, anélkül hogy kiérdemelnénk, bűnösségünk dacára is. Ezért mondhatja Szent Ferenc Pál apostol nyomán: »Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével« (Gal 6,14).”
A győri kereszt is azt üzeni: mindig Krisztus a kezdeményező, ő hajol le hozzánk a szenvedés keresztjéről, nekünk csak észre kell vennünk és el kell fogadnunk üdvösséghozó szeretetét.
A Mindenki Krisztusa arcán fájdalom tükröződik, de nem a keresztre feszítés fájdalma, hanem a gyarlóságaink okozta gyötrelem. Ugyanakkor szeretet és megbocsátás sugárzik a tekintetéből. Engedjük, hogy Krisztus magához öleljen minket! – kérte Lebó Ferenc.
Ez a kereszt hirdetni akarja hívőnek, hitetlennek egyaránt: Krisztus mindnyájunk üdvözítője, mindnyájunk Megváltója – kezdte elmélkedését Veres András püspök. – Fontos, hogy sokan hírét vigyék annak az örömnek, amit mi, hívő emberek naponta megtapasztalhatunk a kereszt szemlélésekor: így szeret Isten minden embert. Ez a kereszt a stabilitás jelképe: „Stat crux dum volvitur orbis – A kereszt szilárdan áll, míg a világ forog” – idézte a Győri Egyházmegye főpásztora a karthauzi szerzetesek jelmondatát. „Jövünk-megyünk, végezzük napi munkánkat, Istentől kapott hivatásunkat, s ez így helyes. És áll a kereszt, amely minden korban, mindenkinek azt üzeni: szeret az Isten. Kívánom, hogy mindenki, aki e feszület alatt áll, megérezze: valóban szereti az
Isten” – fogalmazott a főpásztor.
Az mű teljes magassága a kereszttel együtt négyszáznyolcvan centiméter; a lábujjak a közönség számára elérhetők, megérinthetők. Az öntött, cizellált, patinázott bronz alkotást úgy helyezték el, hogy mind a Dunakapu tér, mind a Bécsi kapu tér irányából érkezők jól láthassák, magához hívja a közösséget.
A köztéri alkotás kiegészítő elemei a díszburkolatban kőlapokból kialakított idézetmezők, amelyek a következő mondatokat jelenítik meg: „Nem a szögek, a szeretet tartotta Jézust a kereszten” (Szent Ágoston); „Ha felemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok” (Jn 12,32); „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak” (Jn 19,37); „A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset.” Ez az utóbbi idézet Boldog Apor Vilmos püspöki jelmondata, átvezetés a szent életű püspök szobrához, amely a Mindenki Krisztusa című alkotástól csupán néhány méterre található.

Forrás: Győri Egyházmegye Sajtóirodája

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .