Május 29-én emlékezik az Egyház Szent VI. Pál pápára

Fotó: Vatican News

 

Szent VI. Pál pápa napja mint választható – nem kötelező – emléknap került be az Általános római naptárba. Ferenc pápa „figyelembe véve VI. Pál pápa életszentségét, amiről munkái és szavai tanúskodnak, és elismerve apostoli szolgálatának nagy hatását az Egyházra az egész világon”, „Isten népének kérése és óhaja” szerint jóváhagyta a dátumot – olvasható a dekrétumban, amelyet Robert Sarah bíboros, a kongregáció prefektusa és Arthur Roche érsek, ugyanezen testület titkára írt alá.
Május 29. a későbbi pápa pappá szentelésének évfordulója. Azért ezt a napot jelölték ki, mert halálának napja – augusztus 6. – egybeesik Urunk színeváltozásának ünnepével.
A dekrétum mellett latin nyelven is közreadták a megemlékezés során mondható liturgikus szövegeket, melyeket be kell emelni valamennyi nemzeti egyházi naptárba, a misekönyvbe és Az imaórák liturgiájába. A szövegeket „le kell fordítani, jóváhagyni, majd miután az illetékes dikasztérium megerősítette a fordítást, a püspöki konferenciák közzéteszik” – szerepel a dekrétumban.
Ferenc pápa, aki mindig nagyra becsülte VI. Pált, 2014-ben boldoggá, majd 2018. október 14-én szentté avatta őt. A Szentatya gyakran idézi elődjét, akinek Evangelii nuntiandi (Az evangélium hirdetése) kezdetű apostoli buzdítását „az eddig írt legnagyobb lelkipásztori dokumentumnak” tartja. Ferenc pápa a boldoggáavatási szertartáson így jellemezte VI. Pált: „nagy pápa, bátor keresztény, fáradhatatlan apostol”, aki „alázatos és prófétai tanúságot tett Krisztus és az Egyház iránti szeretetről”.
VI. Pál pápasága 1963-tól 1978-ig tartott. Ő zárta le a szintén szentté avatott XXIII. János által összehívott II. vatikáni zsinatot, és olyan nagy hatású apostoli leveleket írt, mint a Populorum progressio (1967) vagy a Humanae vitae (1968) kezdetű enciklika.

Forrás: La Croix
Fordította: Szalontai Anikó

***

Szent VI. Pál pápa választható emléknapjának saját kollektáját és liturgikus szövegeit nemzeti nyelven akkor lehet majd használni, ha fordításukat – a fent említett módon – a Szentszék is megerősítette. A szövegek magyarra történő átültetése folyamatban van. Amíg ez a folyamat lezárul, addig az emléknap szentmiséjében a Lelkipásztorok miséi: 1. Pápák vagy püspökök miséje közös szövegét imádkozzuk, a zsolozsmában pedig a Lelkipásztorok közös zsolozsmáját vehetjük.

Forrás: Liturgikus Intézet

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .