Liturgia: Isten igéje a liturgiában

Szent Ágoston emlékeztet arra, hogy amikor az evangéliumot hallgatjuk, maga Krisztus szól hozzánk. Ugyanakkor pedig a megszentelés művében is részt vesz, mert a legsajátosabban hatékony az a liturgikus keret, amelyben elhangzik. Ennek a hatása kétirányú: nemcsak megszenteli az embert, hanem elhangzásával az Istent is dicsőíti. A liturgia sajátos feladata közé tartozik, hogy az üdvösség művét a résztvevők elé tárja. A figyelmünk nehezen tudja áttekinteni a teljes üdvösség történetét, sokkal inkább egy-egy mozzanatára tud odafigyelni. Ezt a problémát a keleti és a nyugati liturgia más-más módon oldja meg. A keleti liturgia minden ünneplésnél röviden felsorolja az üdvtörténet legfontosabb eseményeit, a nyugati liturgia ezt inkább csak a háttérben – említés nélkül teszi meg. Így maga a liturgia lesz az üdvtörténet leghatékonyabb előterjesztője az isteni ige elhangzása által. Isten igéje a Szentlélek ereje által lesz egészen élővé és hatékonnyá, mert állandóan megmutatja az Atya szeretetét gyermekei iránt, amely soha nem fogyatkozik. A hívőt pedig még inkább az odaadó készségre és figyelemre sarkallja. Az egyház feladata, hogy hirdesse Krisztus titkát. Ez pedig akkor lesz teljes, ha az Ószövetséget éppúgy hirdeti, mint az Újszövetséget. Indoka az, hogy az Ószövetség előkészítette Krisztus eljövetelét. A várakozás beteljesedésére mutat rá az Újszövetség könyveinek gyűjteménye, tartalmazva Krisztus megismerésének minél tökéletesebb lehetőségét. Így akik az életet keresik, eljutnak az igazi forráshoz és az üdvösséget segítő élethez. Sokszor felvetik, miért szükséges ennyi részletet olvasni Isten igéjéből. A választ már részben megadtuk, utalva arra, hogy így tudjuk még jobban megismerni Urunk titkát. Ugyanakkor a bővebb ismeretek képesek rávezetni minket a minél bensőségesebb és magasztosabb ünneplésre. Igazivá akkor válik, ha Krisztust a liturgikus cselekményben és az ebben található ige liturgiájában hittel érzékelni tudjuk. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az Isten igéjére már azonnal kell válaszolnunk. A Szentlélek indít bennünket arra, hogy életre váltsuk mindazt, amit hallottunk. Ezt már mozdulataink, testtartásunk és szavaink kifejezik. Érdemes megfogadni Egyházunk tanácsát: A hívek számára annál gyümölcsözőbb lesz a liturgiában hirdetett isteni igének a befogadása, minél bensőségesebben igyekeznek ragaszkodni a Krisztusban testté lett isteni Igéhez. Amit a liturgiában ünnepelnek, erkölcsös életükkel törekedjenek megvalósítani; amit viszont életük folyamán tesznek, azt a liturgikus cselekménybe is kapcsolják be.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .