Kérdés és felelet

Szárnyát szellemgyorsasággal,
mondd, mért mozgatja a szél,
mily rejtekből hoz magával
friss vizet a sziklaér?

Nincs, ki megfékezni képes
pályáján a bősz vihart,
s varázsvesszejével édes
forrásvizet visszatart!

                           Hárs Ernő fordítása