Gyermekeinek példaképe, a család imádkozó lelke

A zarándoklat kezdetén a főegyházmegye papsága Boldog Gizella ereklyéjével és a Magyar Honvédség Légierő Zenekarának kíséretében díszes körmenetben vonult le a várból az Óváros térre, ahol már korábban felállították az eucharisztikus kongresszus missziós keresztjét, amely országjáró körútja során Veszprémbe érkezett.
Az ünnepi szentmisét Veres András győri megyéspüspök Márfi Gyula érsekkel, Szerenka Miklós helynökkel, Mail József gazdasági helynökkel, Varga István bírósági helynökkel, a főegyházmegye jelen levő papságával és a papnövendékek asszisztenciájával mutatta be.
A liturgia kezdetén Márfi Gyula érsek köszöntötte a zarándokokat, Veszprém Város Önkormányzatának képviselőit és a passaui vendégeket, köztük Gerhard Hettler atyát. Nemzeteinket és országainkat legtöbbször nemcsak a geográfiai adottságok, a történelmi és a kulturális örökség köti össze, hanem a közös krisztusi hit és azok a szentek, akik hozzájárultak népeink keresztény értékrendben való növekedéséhez. A szekularizáció térhódítása, a keresztény önfeladás és egy külső, meglehetősen erőszakos vallási térhódítás következtében ezek az értékek ma veszélybe kerültek, s nélkülük félő, hogy a jövőnk szertefoszlik – kezdte homíliáját a győri főpásztor.
Hangsúlyozta, hogy a szentek a világegyház közös kincsei, ők fogják össze az Egyház nagy családjában a világ népeit. Minden nemzet számára fontosak a szentjei, hiszen ők növelik az adott nép vallási erejét és Krisztusban való elkötelezettségét. Ha e szentek több nemzethez is kötődtek életük során, akkor alkalmasak arra, hogy szorosabbra fűzzék a testvéri kapcsolatot az országok között. Ilyen a német és a magyar nép számára Árpád-házi Szent Erzsébet és Boldog Gizella.
Hálásan kell emlékeznünk Boldog Gizellára, Szent István királyunk feleségére, aki rendkívüli mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a krisztusi hit gyökeret verjen a magyarok szívében. Feleségként, édesanyaként és királynéként lelkületével és mély hitével sokat tett azért, hogy az évszázadok során szentek egész sora származzék a királyi családból – emlékeztetett a főpásztor. Majd Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből idézett: „Ha szent a gyökér, szentek az ágak is” (Róm 11,16). Ez a kinyilatkoztatott igazság István és Gizella életében is gazdagon beigazolódott.
„De jó lenne, ha a mai édesapák és édesanyák is tudatában volnának ennek az életformáló igazságnak. Kétségbeejtő olykor azt hallani a fiataloktól, hogy nem tudnak felnézni a szüleikre, s életvitelük miatt meg is vetik őket. Talál-e a gyermek olyan felnőttet, akihez életét, erkölcsi értékrendjét igazíthatja? Pedig ezekért a gyerekekért felelős valaki!”
Boldog Gizelláról joggal feltételezhetjük, hogy nemcsak gyermekeinek példaképe volt, hanem a család imádkozó lelke is – mondta Veres András. – A szentek arra hívják fel a figyelmünket, hogy Egyházunk alapítója, Krisztus az életszentséget jelölte meg elérendő célul az őt követők számára. A szentek példájukkal arra is rávilágítanak, hogy e cél elérése mindenki számára lehetséges.
A szentté válás minden ember számára az egyetlen értelmes életcél, és a nem hívő emberektől sem idegen. Emberi természetünk alapvető tulajdonsága a jóság, a szépség és az igazság keresése. A szeretet pedig kétséget kizáróan minden ember egyetemes vágya. Azért van ez így, mert mindannyian Isten teremtményei vagyunk, aki szívünkbe ültette ezeket a vágyakat. Ezért szól mindenkihez a hívás: „Legyetek szentek!” (1Pét 1,16) – biztatott a főpásztor, majd Sík Sándor Ments meg, Uram! című verséből idézett.
Az életszentség mindenki számára lehetséges, de nem emberi csúcsteljesítmény, saját erőnkből elérni nem lehet. Az életszentség Isten műve bennünk, ha engedjük. Csak úgy juthatunk el idáig, ha nem elégszünk meg a középszerű keresztény élettel, amely korunk Egyházának legnagyobb betegsége – zárta elmélkedését a győri megyéspüspök.
A szentmise végén a Veszprémi Főegyházmegye kilenc tanulója Szent Imre-díjat vehetett át kiemelkedő tanulmányi eredménye és példamutató hitéleti tevékenysége elismeréseként. Ezt követően a jelenlévők ünnepélyesen búcsút vettek a missziós kereszttől, amely Balatonalmádi felé folytatta útját, ahol május 17-éig köszönthették a hívek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .