Fülöp-kurzus Táplánszentkereszten

Talán így vagyunk Istennel is. Tanultunk róla hittanórán, hallunk róla a szentmisén. Azt gondoljuk, hogy őt már nagyon jól ismerjük. Ahogy azonban változnak a körülményeink, Istenből mi is új dolgokat tapasztalhatunk meg. Ezen új tapasztalat által pedig még jobban megszerethetjük őt.

A Fülöp-kurzus a Szent András Evangelizációs Iskola bevezető lelkigyakorlata. Célja, hogy új kapcsolatba kerüljünk a szerető Atyával, a megváltó Fiúval és az új életet adó Lélekkel. A keresztény hit lényege nem elsősorban az erkölcsök betartása, hanem egy élő kapcsolat a názáreti Jézussal. XVI. Benedek pápa Jézusról írt könyvének előszavában így fogalmaz: remélem, hogy ez a könyv elősegíti, hogy az olvasó minél mélyebb kapcsolatba kerüljön a názáreti Jézus Krisztussal. Ez a kurzus ezért született: mély kapcsolatba kerülni az értünk Megfeszítettel. Ez a hétvége az evangelizáció nagy folyamatában az „első meghirdetés” funkcióját tölti be, előadásokkal, tanúságtételekkel, énekekkel, rajzokkal és számos szemléltetőeszközzel.

Táplánszentkereszten tizenketten vettek részt a lelkigyakorlaton, amit a helyi plébánián tartottak. A résztvevők számára sokat jelentett, hogy a tanítók saját életükről is vallottak. A kurzus módszertanának köszönhetően a már meglévő hitbeli ismereteiket új módon élhették meg a jelenlévők. Isten újabb arcát mutatta meg, hogy még jobban ismerjük, szeressük őt. „Megvalósult, amiért eljöttem, megújultam lélekben” – mondta egy résztvevő.  Az iskola munkatársai további tematikus lelkigyakorlatokra hívnak, melyek egy lelkipásztori programra épülnek. Ennek célja, hogy minden megkeresztelt katolikus evangelizátor legyen. A kurzusok előnye, hogy helyi szervezésűek, elsősorban az adott plébánia híveit szólítják meg, és nem igényelnek nagy létszámot. Adja Isten, hogy egyre többen átérezzék az új evangelizáció fontosságát!