Európa

A püspök ezzel a néhány mondattal azokra is gondol – és nem kevesen vannak ilyenek – , akik különféle okokból sohasem nyaraltak, és most sem tehetik meg: betegek, ágyhoz kötöttek, mozgássérültek, ezek családtagjai vagy gondozói; számos család, akik nem mehetnek el egy nap szabadságra sem és sok egyedülálló ember. „Osztozom élethelyzetetekben, és azt mondom nektek: a püspök sem megy nyaralni, és mellettetek van. Egy kicsit ugyan pihen, például többet imádkozik a kápolnában. Könyvtárba megy, hogy olvasson egy jó könyvet. Múzeumba, hogy megcsodáljon egy műalkotást. Leül egy fa alá egy barátjával vagy egy pappal beszélgetni, vagy az udvarban megpróbálja összeszedettebben imádkozni a rózsafüzért. A szobában marad és jó zenét hallgat, elmegy valakit meglátogatni, akinek vigaszt nyújthat. A kertben Szentírást olvas, és elmélyül Istenben. Akkor jó nyaralást!–zárta szavait a püspök. Anélkül is, hogy elutaznánk lakhelyünkről, találhatunk egy kis időt magunk, mások és az Úr számára. Kevésbé fáradtan, kipihenten és örömteli szívvel térünk majd haza” – idézi a SIR Giuseppe Giudice szavait. (Magyar Kurír)

Az újevangélizáció – kihívás és ígéret

A L’Osservatore Romanóban olvasható Bruno Fortének, az olaszországi Chieti–Vasto egyházmegye főpásztorának előadása, amelyet az új evangelizációról tartott a közelmúltban. „Hogyan lehetséges a mai nyugati kultúrában hihető módon hirdetni Jézus tanítását?” Az „új evangelizáció” elnevezés már magában foglalja a hithirdetéshez szükséges megújult formát. Meg kell nyílni az új kihívásokra, használni kell az új nyelvezetet és új lehetőségeket kell keresni. Mindehhez azonban szükséges a hívő emberek Krisztussal való találkozásának újdonsága, amely azzal a Személlyel való találkozás, aki új horizontot ad az életnek – határozott irányt megjelölve a látóhatáron. Az új evangelizálásra való meghívás is jól tükrözi e pápaság egyik alapvető jellegzetességét, vagyis az egyház megújítását szolgáló elkötelezettséget a szívek megtérésén át – állapította meg Forte érsek. A szentatya egyes beszédeiben határozottan szól az egyházi közösség megtisztulásáról: a pápa számára az igazság az egyik legfontosabb dolog, ezért határozottan kimondja azt. A valódi megújulás a szereteten keresztül valósulhat meg, ami azt jelenti, hogy bűnbánatot kell tartanunk, hogy a megtérés útján kell járnunk, hogy akarnunk kell az igazságot és az igazságosságot. Ez az az út, ahová XVI. Benedek pápa az egész egyházat hívja. (VR)