Emléktáblát avattak a kölni dómban Mindszenty bíboros tiszteletére

A Nyugat-Európában szolgáló magyar lelkészek szokásos éves találkozója május 6-án kezdődött a németországi Altenbergben. A külföldön élő magyarokat szolgáló papok nyolc országból érkeztek a konferenciára. A tanácskozás fő témája ezúttal a napjainkban tapasztalható keresztényüldözés volt. Fölvezetésként Janka Ferenc görögkatolikus parókus, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola docense tartott előadást a keresztényüldözés elméleti és filozófiai alapjairól, majd a vallások, a háború és a béke, valamint az európai keresztényellenesség és a keresztényekkel szembeni intolerancia aktuális kérdéseire keresett választ, a magyar irodalom nagyjainak verseiből vett idézetekkel is alátámasztva gondolatait.
Délután Köln városában folytatódott a program, ahol a résztvevők a tizenkét román kori templom közül kettővel is megismerkedtek. Először a Kölni Egyetem alapítója, a nagynak (magnus) és egyetemes tudósnak (doctor universalis) nevezett Albert sírja fölött imádkoztak a Szent András-templomban, majd a tizenkét apostol tiszteletére szentelt bazilikában gyönyörködhettek, amely a városban és a környéken élő magyar ajkú katolikusok számára több mint ötven éve a vasárnapi szentmisék ünneplésének helye. A bazilika plébániatermében Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár folytatta az előadások sorát, bemutatva, mit tesz Magyarország az üldözött keresztény közösségekért.
Kora este a kölni dómban magyar nyelvű rózsafüzér imádsággal köszöntötték a Szűzanyát. A dicsőséges olvasó nemcsak a húsvéti időszakhoz volt méltó: a magyar papok kiváltságos helyen, a napkeleti bölcsek ereklyetartója előtti főoltárnál imádkozhattak, amelynek elülső oldalán az 1322-ből származó dombormű Szűz Mária megkoronázását jeleníti meg. Az egy darabból kifaragott fekete márványoltáron – amely a kereszténység egyik legnagyobb oltárasztala – Mindszenty József bíboros emlékére mutatott be szentmiseáldozatot Dominikus Schwaderlapp kölni segédpüspök és Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök. A liturgián a konferencián részt vevő valamennyi lelkipásztor koncelebrált. Schwaderlapp segédpüspök a hit bátor tanújának nevezte Mindszenty bíborost, aki a szabadságért és az igazságért küzdött. Ő, aki egykor a kölni dómban imádkozott, most értünk és hazájáért imádkozik – olvasható a püspök Facebook-oldalán is.
A szentmisén jelen lévő több mint kétszáz hívővel együtt imádkozott Azbej Tristan államtitkár és Szegner Balázs düsseldorfi főkonzul, valamint a főkonzulátus néhány képviselője is. Magyarországért és minden magyarért fohászkodva csendült fel a kölni dóm falai között a katolikus magyarság ősi himnusza, a Boldogasszony Anyánk. Ez­után a kriptában leleplezték Mindszenty József bíboros, hercegprímás emléktábláját. A konferencia második napjának legnagyobb részét hagyományosan a lelkipásztori beszámolók teszik ki: az örömök és a nehézségek megosztása, a személyes beszélgetések, a további tervek és feladatok megvitatása. A tapasztalatcsere segít a papoknak erőt meríteni további szolgálatukhoz.
A paptestvéri összetartozást erősítette az Eucharisztia közös megünneplése is. A záró szentmisén megemlékeztek a már eltávozott lelkipászto­rokról is. Cserháti Ferenc püspök a prédikációjában arra emlékeztetett, hogy a papság az Eucharisztia alapításának pillanatában született. A pap életének és szolgálatának középpontjában mindig az Eu­charisztiának kell állnia. Ehhez kérjük Isten áldását, különösen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeinek idején – mondta a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott segédpüspök.

Forrás és fotó: Mustos Edit/Kölni Magyar Plébánia

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .