Katolikus-iszlám megbeszélés

A találkozó a következő témával foglalkozott: „Hit és értelem a kereszténységben és az iszlámban.” A megbeszélés végén közleményt bocsátottak ki. Ebben megegyeznek a következő tényben: a hit és az értelem egyaránt Isten ajándéka az emberiségnek, a kettő nem mond egymásnak ellent. A hit egyes esetekben túlmutat az értelmen, de soha nem áll azzal ellentétben. A közlemény továbbá leszögezi, hogy a hit és az értelem belső lényegéből fakadóan soha nem erőszakos, tehát nem lehet egyiket sem az erőszak igazolására felhasználni, bár ez olykor sajnálatos módon előfordul.