Róma – Vatikán – Itália

A hozzászólók között volt Ernst-Wolfgang Böckenförde professzor, aki szerint az embertelen kapitalizmus alapjaiban omlott össze, míg több olasz professzor megreformálhatónak tartja azt. A Szentatya korábbi megnyilatkozásaiban megtalálhatjuk a témára vonatkozó nézeteit. Még bíborosként 1985-ben egy Piacgazdaság és etika témájú konferencián azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági élet, ha nélkülözi az erkölcsi és vallási alapot, akkor összeomlik. Most, amikor ez bekövetkezett, a pápa tanulmányozza az elemzéseket és javaslatokat. Az elmúlt hónapokban többször érintett gazdaságetikai kérdéseket, például nagyböjt elején a római papsághoz intézett beszédében. „Az igazságosság csak a szív megtérése által valósítható meg a gazdasági életben.” Az önzés helyett a szolidaritás szellemében újulhat meg a gazdaság.

Újraválasztották a ferences generálist

A Kisebb Testvérek Rendjének (OFM) Assisiben ülésező, 187. általános nagykáptalanja június 4-én újabb hat esztendőre miniszter generálissá választotta José Rodriguez Carballót. A rend régi-új spanyol vezetője 1953-ban született. Első fogadalmát 1971-ben tette le a Santiago de Compostela-i központú Szent Jakab-provinciában. 1976-ban örökfogadalmat tett, majd 1977-ben pappá szentelték. Biblikus teológiai tanulmányait Jeruzsálemben, illetve Rómában végezte. Korábban a Santiago de Compostela-i rendtartomány elöljárója volt, majd Rómában a generális tanácsadójaként (definitorként), illetve a rend általános nevelési és tanulmányi titkáraként dolgozott. 2003-ban hat évre generálissá választották. Az elmúlt esztendőkben különösen nagy gondot fordított a rend missziós tevékenységének előmozdítására. A ferencesek nagykáptalanja június 5-én választotta meg a generális helyettesét és 6-án a generális tanács tagjait.

A ferencesek a világ harmadik legnagyobb szerzetesrendje, a föld szinte valamennyi országában jelen vannak. Összlétszámuk 15 ezer fő. Hazánkban ők alkotják a legnépesebb férfi szerzetesi közösséget 112 taggal. A nagykáptalanon a magyarországi ferences rendtartományt Magyar Gergely, áprilisban újraválasztott provinciális képviselte.

Papi felmentések

A közelmúltban került nyilvánosságra a Szentatya január 30-i intézkedése a polgári házasságot kötött vagy párkapcsolatban élő papoknak a cölibátus és más papi kötelezettségek alóli felmentésének új eljárásáról. A megyés püspökök több felhatalmazást kaptak, hogy eljárjanak az érintett személyeknek a papi állapotból való elbocsátása ügyében, az érintettek lelkiismereti és egyházjogi problémáinak gyorsabb rendezése, a lelkek üdvössége érdekében. Ez a rendelkezés természetesen nem változtat azon a tényen, hogy az egyház a papi nőtlenséget továbbra is meg kívánja őrizni.

A pápa a francia szeminárium közösségéhez

A római francia papnevelő szeminárium elöljáróit és növendékeit fogadta június 6-án XVI. Benedek pápa. Az intézményt, amelyet 1853-ban a Szentlélek Kongregáció alapított, mostantól kezdve a francia püspöki konferencia vezeti, és ezzel új korszak kezdődik az intézmény életében. 1962 óta a közösség ortodoxokat is befogad. Közel hatvan püspök és bíboros került ki a római pápai francia szemináriumból, közöttük Roger Etchegaray és Jean-Louis Tauran bíborosok, és I. Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka. A papképzés igényes feladat – mondta a Szentatya. A jövő papjaival szembeni elvárások közül a pápa a következőket emelte ki: emberi érettség, magas szintű spirituális tulajdonságok, apostoli buzgóság, értelmi szigor. A pápa idézte Emmanuel Suhard egykori párizsi bíboros érsek szavait, miszerint a pap örökös paradoxon, aki magában viseli az ellentmondásokat: látszólag szegény és erőtlen, ereje azonban éppen abból származik, hogy fegyvertelen és mindenre képes Krisztusban, aki az ő erőssége.

A pápa júliusban fogadja Obamát?

Vatikáni diplomáciai forrásokra hivatkozva közölte az olasz sajtó, hogy XVI. Benedek pápa valószínűleg július 10-én fogadja Barack Obama amerikai elnököt. Ez lesz első találkozásuk – közvetlenül a háromnapos G8-csúcs után. A hírt hivatalosan még nem erősítették meg. A legfejlettebb ipari államok vezetőinek tanácskozása eredetileg Szardínia szigetén lett volna, Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök javaslatára azonban áttették az április 6-án földrengést szenvedett Abruzzo tartomány székhelyére.

Obama kairói beszédének vsiszhangja

P. Federico Lombardi SJ szentszéki szóvivő pozitíven reagált Obama kairói beszédére, mely az iszlám világgal való kiengesztelődést érintette. Lombardi azt mondta az ANSA hírügynökségnek, hogy a Vatikán és az Egyesült Államok szándéka között e tekintetben jelentős összhang van. Obama beszédében a Szentföldön a független palesztin állam létrejöttét is a konfliktus megoldásának feltételeként említette.

Sűrű pápai program

A következő hónapokban sok esemény szerepel a Szentatya programjában. Június 19-én, Jézus Szíve ünnepén a Szent Péter-bazilikában megnyitja a papok nemzetközi évét, az arsi plébános, Vianney Szent János (1786-1859) halálának 150. évfordulója alkalmából. Június 28-án lezárja a „népek apostola” születésének 2000. évfordulóján meghirdetett Szent Pál-évet a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában. Másnap átadja az elmúlt év során kinevezett metropolita érsekeknek a palliumokat. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén a Castel Gandolfó-i plébániatemplomban mutatja be a szentmisét. Szeptember 6-án egynapos lelkipásztori látogatást tesz a Rómától északra fekvő Viterbóban. Szeptember 26-28-án Csehországba látogat. A pápa Aostavölgyben tervezett júliusi nyaralásának pontos ideje még nem ismert. A szaléziek introdi vendégházában tölti majd pihenőnapjait, ahol 2005-ben és 2006-ban is néhány hétig tartózkodott.

Az ukrán elnök a pápánál

XVI. Benedek pápa június elsején fogadta Viktor Juscsenko elnököt, feleségével és kíséretével együtt. Örömmel állapították meg, hogy jók a kétoldalú kapcsolatok Ukrajna és a Szentszék között, amelyeket tovább kívánnak mélyíteni kulturális és társadalmi téren egyaránt. A felek megerősítették szándékukat, hogy megfelelő megoldást találjanak a még nyitott kérdésekre az állam és az egyház viszonyában. Kiemelték a katolikus egyház hozzájárulását az ukrán társadalom javához a keresztény értékekre való nevelés terén, valamint a keresztények közötti párbeszédben az egység, a kölcsönös tisztelet és a békés együttélés érdekében.

Új főpenitenciárius

XVI. Benedek június 2-án elfogadta James Francis Stafford bíboros, főpenitenciárius lemondását életkorára való tekintettel, és kinevezte utódául Fortunato Baldelli érseket, eddigi franciaországi apostoli nunciust. A főpenitenciárius a lelkiismereti ügyek legfőbb szentszéki bíróságát vezeti.
Újraválasztott ferences rendfőnök

A ferencesek 187. nagykáptalanja június 4-én további hat évre általános rendfőnökké választotta a spanyol P. José Rogriguez Carballót. Száztizenhárom ország mintegy 15 ezer ferences szerzetesét a nagykáptalanon 152 delegátus képviseli. Rodriguez a rendalapító Szent Ferenc 119. utóda.

Híreinket a Zenit, a Vatikáni Rádió, a Magyar Kurír, a CNA, az InfoCatho, a KAP, a KNA,

valamint a La Croix információi alapján állítottuk össze.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .