Éljen a királynő!

Az Esmé Lammers ren­dez­te film fő­hő­se egy te­het­sé­ges kis­lány, aki so­sem ta­lál­ko­zott édes­ap­já­val. Sa­ra (Tiba Tossijn) anyu­ká­já­val (Lisa De Rooy) és nagy­pa­pá­já­val (Pieter Lutz) él, s gyak­ran ál­mo­dik ar­ról, hogy egy­szer majd új­ra együtt lesz a csa­lád. Meg­ta­nul sak­koz­ni, sőt, sa­ját szisz­té­mát dol­goz ki, mert meg­elé­ge­li, hogy a ki­rály csak lus­tán téb­lá­bol. Egy nap Bob Hooke, a ne­ves sakk­já­té­kos (De­rek de Lint) szi­mul­tánt ját­szik több gye­re­kek­kel, köz­tük Sa­rá­val is. A fér­fi­ról ké­sőbb ki­de­rül, hogy nem más, mint a kis­lány édes­ap­ja… A sakk­fi­gu­rák élet­re kel­nek, s a ki­rály­nő ve­ze­té­sé­vel csa­tá­ba in­dul­nak. Va­jon ké­pe­sek le­győz­ni a kü­lön­fé­le aka­dá­lyo­kat? S va­jon va­ló­ra vá­lik Sa­ra leg­tit­ko­sabb vá­gya?

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .