Ég, de el nem ég…

Ezt hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, amikor bejelentette a Szeretetláng-mozgalom hivatalos főegyházmegyei elismerését.
Egy-egy lelki érték, egyéni életsorsban megnyilatkozó többlet kapcsán a bíboros főpásztor kijelentette: „Maradjon meg ez az életforma, ez a karizma tartósan az egyházban. Így születnek például a szerzetesrendek. A karizma intézményesül. Sőt, többet mondok: magának Krisztusnak a személyes küldetése ez, ami az egyházban járja tovább a történelem útját. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket, mondja Jézus a tanítványoknak. Krisztus küldetését itt a földön, látható közösség formájában viszi tovább az egyház, amely tehát nem valami idegen, pusztán emberi szervezet, bár benne él a világban. Az egyház látható társaság is, nemcsak titokzatos, láthatatlan kegyelmi valóság – az is, egyszersmind ugyanaz az egyház. Nem különbözik a kettő, de ki van téve mindannak, amit az emberi gyöngeség, az emberi történelem akadályként előgördít – vagy ami egy-egy személyben, egy-egy történelmi pillanatban szépségként és lehetőségként megjelenik. Azt hiszem, a Szeretetláng-mozgalom esetében is valami hasonlóval állunk szemben.”

A kispesti Jézus Szíve-templomban gyülekeztek a hívek június 6-án, szombaton. A Szeretetláng évtizedek alatt elterjedt a világ számos országában, több helyütt már korábban hivatalos egyházi elismerést kapott, s most – brazíliai, kanadai és más külföldi részvevők jelenlétében – mintegy „visszatért” hazánkba. Ugyanis innen indult el, közel ötven esztendeje.
A Szeretetláng üzeneteit özvegy Kindelmann Károlyné, született Szántó Erzsébet kapta. A közléseket – amelyek Krisztus és a Szent Szűz hangján szólaltak meg a lelkében – 1961-től 1985-ben bekövetkezett haláláig jegyezte le lelki naplójában.

De mi is ez a szeretetláng? Egy 1962. augusztus 31-i feljegyzés szerint: „Szeretetlángom maga Jézus Krisztus.” Két másik üzenet a következőképpen fogalmazza meg az iménti egyetemes sűrítés lényegét: „Leányom! Vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább. E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek szívről szívre járva, gyújtsátok meg mindenkiét, s annak fénye megvakítja a Sátánt. Ez az összetartó szeretet tüze. Veletek összefogva mentelek meg benneteket. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel…
Azt akarom, egyetlen lélek se kárhozzék el. Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a Fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja.”

Ez a fénycsóva tehát maga a szeretet. Erdő Péter bíboros így fogalmazott: „Imádkozik egy hívő asszony, Erzsébet asszony, lelkében hangok jelentkeznek. Ady Endrével is mondhatnánk: lelkemben égtek kis rőzsedalok. S ezek a csodálatos hangok az ő fölismerése szerint Szűz Máriától erednek. Senki nem teszi fel azt a kérdést, hiszen nem az a fontos, milyen természete volt ezeknek a meglátásoknak, amelyek a lelki naplóban szerepelnek.
Nem arról van szó, hogy egy különleges eseménynek, természetfölötti jelenségnek a felülbírálását vagy hitelesítését végezte volna el az egyház ebben az esetben az elmúlt években, hanem az üzenetek tartalmáról. Ez az, amit elmélyülten és komolyan tanulmányoztunk. A nemrég lezárult vizsgálat szerint a lelki napló minden lényeges tartalma és a közösség munkája hiteles, megfelel a katolikus hit tanításának. A közösség életét és szabályzatát olyannak tekintjük, amely a katolikus egyház hiteles lelkiségi mozgalmait és közösségeit jellemzi. Ez vezetett oda, hogy a karizmát az egész egyház kapja ajándékba Istentől.”

Tapssal köszöntötték a szavakat a hívők, általában középkorúak, elsősorban nők, de férfiak és fiatalok is szép számmal jelen voltak.
A templom felé igyekezve egy idősebb néni, kora ellenére is fürge léptekkel, a következőket mondta: „Ha kötelező templomba menni, semmit nem ér. A szeretet akkor él, ha szabad, a lélek szavára hallgat.” Majd hozzátette: egy négyemeletes házban lakik, de rajta kívül senki nem jár onnan templomba. „Ezért kell nekem még inkább imádkoznom!”Az ország távoli részeiből is sokan érkeztek, ahol működnek Szeretetláng-csoportok. S velük együtt lelkipásztorok is. Lehettek negyvenen-ötvenen. Tolvaj Endréné, a Szeretetláng-mozgalom főegyházmegyei koordinátora látható izgalommal várta a hivatalos egyházi elismerés bejelentését: „Amire évtizedek óta vártunk, néhány perc múlva beteljesedik.” Ima, engesztelés, böjt – ebben foglalta össze mozgalmuk mindennapi cselekvéstartalmát. Ima a hazáért, a magyar családokért, az ifjúságért, a papokért és a papi hivatásokért.
A templom bejáratánál elhelyezett füzetben a korábbi bejegyzések között szerepelt: „Vallásos családban nevelkedtem, a kommunista időszakban is rendszeres templomba járó voltam. Mégis egy medjugorjei zarándokúton hallottam a Szeretetlángról. Soha nem beszéltek papjaink az oltárnál és „civilben” sem erről a nagy kegyelmi ajándékról, amelyet azért kaptunk egyik okként, mert ezer éven át Magyarország a kereszténység védőbástyája volt, de Európa ezért nem volt hálás. Nekem első hallásra szívembe hatolt a Szeretetláng kegyelme, ebből lelki békét, nyugalmat és reményt kaptam.”

Belányi György – szavai szerint – 1992-ben tért meg. Akkoriban Kanadában élt, s „megtérésem előtt fél évvel kezembe került egy angol nyelvű prospektus. Nemigen értettem még angolul, de feltűnt magyar vonatkozása.” Így találkozott az akkor már Kanadában elterjedt Szeretetlánggal. „Szomjat éreztem, s ez a szomj azóta sem múlik. Nyugalmat, belső békét érzek, amióta közéjük járok.”
Karancsságról Irénke a következőket jegyezte be valamikor a füzetbe: „Köszönök minden jót, ami történt velünk, sok-sok imádság segített hozzá, megvalósult, amire vágytam. Köszönöm, hogy Laci férjemet is el tudtam hozni, nagyon jól érezzük magunkat. Köszönöm a sok-sok kegyelmet, huszonöt éves házassági évfordulónkat így ünnepelhettük.”

Róna Gábor jezsuita atya még dél-amerikai tartózkodása idején, évtizedekkel korábban ismerkedett meg a Szeretetlánggal, s azóta is a mozgalomhoz tartozik. Az elismerő dokumentum felolvasása után többek között ezt mondta: „Az imént hallott szent elhatározás és döntés után nehéz összefoglalni és kifejezni, amit valamennyien érzünk most. Az egyház a bíboros atya személyében hivatalosan elfogadja a Szeretetláng-mozgalmat, s ez remélhetőleg utat nyit számunkra az ország többi egyházmegyéjébe is. Nagyon sokan imádkozunk és élünk a Szeretetláng szellemében.”

És felhangzott a rózsafüzér, benne – Erzsébet asszony lejegyzése szerint – az Üdvözlégy Mária imádság ezzel a kéréssel: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre…

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .