Csudapest

Ez a Bu­da­pest so­kak sze­rint már nem olyan cso­dás, mint a ré­gi, de az is biz­tos, hogy az idő ke­re­két leg­fel­jebb kép­ze­let­ben le­het vis­­sza­for­gat­ni. A Csu­da­pest vér­be­li re­vü­film, han­gu­la­tos me­ló­di­ák­kal, nép­sze­rű szí­né­szek­kel. Az Arany­lá­bú szur­ko­lót Ka­zal Lász­ló, a Di­vat­ki­rályt Ke­le­ti Lász­ló sze­mé­lye­sí­ti meg, de lát­hat­juk Pász­tor Er­zsit, Alfonzót és Már­kus Lász­lót is. Éne­kel Sárosi Ka­ta­lin, Toldy Má­ria, Csá­ká­nyi Lász­ló, Koós Já­nos, Né­meth Le­hel és Vá­mo­si Já­nos.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .