Csoda Krakkóban

Ab­ból bom­lik ki az a tör­té­net, amely­nek ere­de­te a misz­ti­kus haszid zsi­dó ha­gyo­mány­ban rej­lik. A vég­te­len­nek tű­nő bo­nyo­dal­mat egy ősi zsi­dó pör­get­­tyű­já­ték moz­gat­ja: a trenderli. E kö­rül fo­rog idő­sek és fi­a­ta­lok sor­sa, ez idé­zi meg a ha­lott nagy­ma­mát, és er­ről a ti­tok­za­tos já­ték­ról me­sél a Cso­da­rab­bi is, aki a sem­mi­ből buk­kan elő. Esz­ter (Bí­ró Esz­ter) és a len­gyel Pjotr (Macziej Adamczyk) tör­té­ne­te pe­dig me­se­be­li vé­get ér.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .