Tálentum

Mű­vé­sze­tét mes­ter­ség­nek, szol­gá­lat­nak te­kin­tet­te: ol­tár­ké­pei, az Ó- és Új­szö­vet­ség je­le­ne­te­it meg­örö­kí­tő ké­pei, a szen­tek éle­tét be­mu­ta­tó fest­mé­nyei mind az egy­há­zat, a ke­resz­tény hi­tet szol­gál­ják. Alá­za­to­san és csend­ben al­ko­tott, in­kább le­fes­tet­te, amit kö­zöl­ni akart ve­lünk.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .