Boldog Apor Vilmos ünnepén

Fotó: Ács Tamás

 

Papi lelkigyakorlatot tartott Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök a győri szemináriumban, majd  a püspöki szentmise főcelebránsaként szólt a jelenlévőkhöz. A zarándokok között ott volt Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, valamint Somogyi Tivadar, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere is.
Kiss-Rigó László hangsúlyozta, hogy Boldog Apor Vilmos valóban jó pásztor akart lenni, és szolgálatában beteljesítette Istentől kapott küldetését. A szentmise végén Pápai Lajos győri és Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök együtt imádkozott Boldog Apor Vilmos közbenjárásáért és szentté avatásáért, majd kezdetét vette a kiállításmegnyitó, amit az esős időjárásra való tekintettel a székesegyházban tartottak meg. ­Marics István győri városplébános felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, majd Rétvári Bence szólt az egybegyűltekhez. Az államtitkár a báró Apor család történetét felidézve rámutatott: Apor Vilmosra különösen illik az utolsó boldogságmondás: boldogok, akik értem üldözést szenvednek. Gyertya volt ő a sötétségben, melyet a vészterhes időkben sokan észrevettek, s azóta is követnek. Önfeláldozása a földi életen túlmutató hit cselekedete.
Ezután Somogyi Tivadar alpolgármester és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő méltatta a vértanú püspököt.
A vértanúság helyén megnyílt, felújított kiállítást Pápai Lajos győri megyés püspök áldotta meg.

A kiállítás újdonságai

Vértanúságának eredeti helyszínén, a Püspökvár tornya alatti labirintusszerű pincehelyiségekbe több száz menekültet fogadott be a második világháború legnehezebb időszakában Apor Vilmos püspök. Részeg orosz katonák lőtték meg 1945-ben, húsvét nagypéntekén, amikor a pincékben elrejtőzött fiatal lányokat, asszonyokat megvédte az erőszakoskodó fegyveres betolakodók elől.
A kiállítás nemcsak Apor Vilmos korát, gazdag életművét, a személyiségéhez kapcsolódó legendás történeteket idézi fel, s nem csupán vértanúságának részleteit ismerhetjük meg, de a pince boltíves tereit bejárva átélhetjük e sötét idők nyomasztó légkörét is.
A történelmi kort és Apor püspök munkásságát bemutató tablókhoz az egyházmegyei levéltár és a kincstár gazdag irat- és fotógyűjteménye szolgáltatta az alapot, míg a szemtanúk vallomásai egy húsz évvel ezelőtt készített értékes interjúsorozat segítségével elevenednek meg. A szerkesztett tablókat egyéb források, korabeli filmhíradók, archív és amatőr felvételek teszik élményszerűvé.
A kiállítás újdonsága még, hogy a látogatók lemehetnek az óvóhely felé vezető pinceelőtérbe is, ahol a végzetes események valójában lezajlottak, és ahonnan a pince további mélységeibe is be lehet látni. A Püspökvár történeti pincerendszerének titokzatosságát egy kiállított építészeti makett segít megérteni.
Apor Vilmos életműve, amely immár jó úton halad a szentté válás felé, hihetetlenül élő és időszerű. A püspök nyitottsága, derűs személyisége, ökumenizmusa, ugyanakkor hajlíthatatlan értékrendje és önzetlen segítőkészsége, önfeláldozása olyan magas mércét állít a ma embere elé, amely minden történelmi korban megőrzi érvényességét és aktualitását.

Imádság Boldog Apor Vilmos szentté avatásáért

Istenünk! Boldog Vilmos püspök életével és vértanúhalálával megdicsőített Téged. Közbenjárását kérve fordulunk hozzád Szentséges Atyánkért, hogy legfőbb pásztori szolgálatát az egyház és a világ javára végezze. Püspökeink és papjaink az ő példájára jó pásztorként gondozzák a rájuk bízott híveket, és új papi hivatásokkal bővelkedjék egyházunk.
Nekünk is adj, Urunk, az ő példájára együtt érző szívet a szükséget szenvedő embertársaink iránt! Önts a mi szívünkbe is bátorságot, hogy ellenálljunk minden törvénytelenségnek és igazságtalanságnak! Add, hogy nemzetünk egészséges lelkületű, új nemzedékkel gyarapodjék, amelynek tagjai hitükben állhatatosak és erkölcsükben tiszták lesznek! Önts, Urunk, a mi szívünkbe is hősies bátorságot, hogy a bűn és minden rossz ellen bátran felvegyük a harcot, és a szeretet győzedelmeskedjék a világban!
Tartsd távol tőlünk a háború borzalmait, és népünk vezetőinek adj bölcsességet és jóakaratot, hogy az egyház szabadságát tiszteletben tartsák, és népünket új, boldog ezer év felé vezessék!
Mindenható Istenünk! Kéréseinket Boldog Vilmos püspök vértanú példáját követve és az ő közbenjárását kérve terjesztjük eléd. Kérünk, hogy önfeláldozó szeretetet sugárzó életéért és vértanúhaláláért dicsőítsd meg azzal, hogy szentjeid között tisztelhessük, és egykor mi is részesei lehessünk vele együtt boldogító színelátásodnak, aki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .