Biztos

A fizikus Arkhimédész nem találhatott fix pontot, ám minden filozófiai rendszer fix pontra épül. A filozófus kijelöl egy állítást, amelyet igaznak tekint, nem kérdőjelez meg, s rendszerének nagyszerű épületét erre az alapra építi. Aquinói Szent Tamás az önmagában való létet jelölte meg, majd Kant a tiszta észt, Heidegger a Semmit, Gadamer a módszert, Habermas a diskurzust, és így tovább. A szkeptikus vagy nihilista irányzatok képviselőinek is van alapállításuk, amelyből következtetnek, s amelyet mintegy „mozdulatlan mozgatónak” tekintenek, amelynek igazolható vagy akár csak feltételezett létezése bizonyosság – azaz filozófiai fix pont.

A hétköznapi ember bizonyosságai általában nem a fizikuséi és nem a filozófuséi, hanem a szokásokéi és benyomásokéi. Nem elemzett és kísérletekkel nem igazolt bizonyosságokra épít az ember, amikor élményei vagy inkább talán reményei alapján biztos pontnak tekint valamit, valakit. A biztos pontokba vetett reményt és hitet a szűkebb és tágabb körű közegek formálják az emberben: rokonsága, iskolái, nemzete és műveltsége. Mire felnőtté érik, tudni szokta, sőt a társadalom el is várja tőle, hogy bizonyosan tudja, mire lehet támaszkodni és mit kell kétkedéssel fogadni. E szocializációnak és társadalmi vagy kulturális integrációnak nevezett folyamatba az utóbbi évtizedek információs robbanása következtében új szereplő lépett be: a globális média és az internet. Úgy tűnhet, minden egyéb forrás, mely alapján idáig megalapozta az ember társadalmi tájékozódását, kapitulálni kénytelen ennek hatalma előtt.

Miközben a média minden csatornáján bizonyosságok garmadája árasztja el a modern embert, úgy tűnik, a fix pontok iránti igény mégsem csökken, hanem sokkal inkább erősödik. Éppen úgy, ahogyan a XIX. és XX. század fordulóján a hatalmas erejű társadalmi változások új hiteket és új bizonyosságokat igényeltek, a globális és regionális változások ma is a kultúra és a társadalom alapjait érintik. A megingó fundamentumok tapasztalata fundamentális bizonyosságokat követel, s a fundamentalizmus kísértését szenvedi. A keresztények arkhimédészi pontja nem ismeret és nem tudás, nem bizonyítási eredmény és nem evidencia, hanem a Krisztusba vetett hit kalandja. Ez az a fix pont, amely hegyeket mozgat.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .