„Az egyház újra a vértanúk egyháza lett”

Az imaórát Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök vezeti. „A második évezred végén az egyház újra a vértanúk egyháza lett” – mutatott rá II. János Pál pápa. Tertio millennio adveniente kezdetű apostoli levelében kérte, hogy a hívő közösségek gyűjtsék össze és ápolják a XX. században hitükért megölt keresztények emlékét. Öt kontinensen át ível ez a martirológia: a nácizmus és a kommunizmus, a spanyol és a mexikói polgárháborúk, a latin-amerikai diktatúrák, az afrikai etnikai háborúk és a vallási fanatizmus keresztény áldozatainak száma talán a hárommilliót is eléri. Sokuk nevét ma sem ismerjük. Ők olyan férfiak és nők, akik saját életüket nem akarták azon az áron megmenteni, hogy feladják az evangélium és a rájuk bízottak iránti hűségüket. Áldozatuk olyan örökség, amelyet nagy hálával kell megőriznünk és továbbadnunk az új évezrednek.

Az üldözések korunkban felekezeti és nemzeti hovatartozásra tekintet nélkül sújtottak megannyi keresztényt – gyakran együtt szenvedtek és tanúskodtak az evangéliumról katolikusok, ortodoxok és protestánsok. A világ számos pontján ma sem ért véget az üldözés, a háború, a faji, etnikai és vallási alapú erőszak. Az ökumenikus imában megemlékeznek – többek között – a 2005 augusztusában, Taizében meggyilkolt Roger Schutz testvérről, Andrea Santoróról, akit 2006 februárjában a törökországi Trebizonban egy fiú lőtt agyon a szentmise végén a Mohamed-karikatúrák miatti felháborodásból, és a 2003 márciusában Budapesten meggyilkolt Andorka Eszter evangélikus lelkésznőről is, akinek ajtaja mindig nyitva állt a szeretetére bízott nehéz sorsú fiatalok előtt. Az imádság alkalom lesz arra is, hogy Isten irgalmát és segítségét kérjük mindazok számára, akik hitük miatt ma is megpróbáltatások között élnek.