Ateista pártállam

Túlélő egyházak Közép-Kelet-Európában 1945–1989

 

Ezzel a címmel rendeztek nemzetközi tudományos konferenciát a közelmúltban Szegeden. A Gál Ferenc Főiskola falai között egyházi és világi történészek gyűltek össze Romániából, Szlovákiából és itthonról. A cél az volt, hogy ki-ki ismertesse saját országának történéseit, az egyházak üldözésének módszereit és eszközeit, azaz a kommunista hatalmi gépezet működését. Az elhangzott előadások nyomán rendkívül érdekes kép rajzolódott ki a vizsgált korszakról.

Mivel az egyházak elleni fellépést Moszkva rendelte el, és gyakran konkrét irányelvek formájában érkeztek az utasítások, természetesen sok az egyezés a régió országai között. Ugyanakkor nagyon jelentős eltérések is mutatkoznak, amelyek az egyes országok sajátosságaiból adódnak. Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök bevezető előadásában arra az alapvető tényre mutatott rá, hogy az 1945–1956 közötti időszak az egyre fokozódó erőszak jegyében telt el, és az egyházak a létükért küzdöttek. 1956 után a kevésbé látványos erőszak főként az egyre szélesebb körre kiterjesztett beszervezésekre, az együttműködés kikényszerítésére irányult. Sok egyházi embert környékeztek meg, nem is eredménytelenül.

Püspöki kinevezések 1944-ben

In memoriam Hamvas Endre, Mindszenty József, Kovács Sándor

 

Érdekes és tanulságos konferenciára került sor március 6-án, Szegeden, a Gál Ferenc Főiskolán. Látszólag egy hetven évvel ezelőtti eseményre emlékeztek, de az elhangzott előadások megmutatták, hogy a magyar belpolitika és különösen az egyháztörténet szempontjából jelentős lépés volt a három püspöki kinevezés, amely a találkozó témáját adta. A tudományos ülést szervező Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség (ME TEM), a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH) és a Gál Ferenc Főiskola már a meghívón jelezte: 1945 előtt, de ténylegesen 1990 előtt ez volt az utolsó szabad püspöki kinevezés az országban. Mert az 1945-től szovjet támogatással létező pártállami diktatúra mindent elkövetett, hogy a pápa püspökkinevező jogának érvényesülését akadályozza.