Az egyházatyák számára az özvegyekről volt szó

Az elvált újraházasodottak problémája a korai egyházban: vita Giovanni Ceretivel

 

Az elvált újraházasodottak helyzetének megvitatása az egyház közösségében sürgetővé vált a közelgő püspöki szinódusra való tekintettel. Ebben az összefüggésben annak elérése céljából, hogy ezen személyek köre a szent Eucharisztia vételéhez járulhasson, egy sor bizonyíték kerül említésre az egyházatyák korából. Ez történik mindenek előtt Giovanni Cereti (szül. 1933 Genova) egyik művében, aki a Genovai egyházmegye papjaként patrisztikát és ökumenikus teológiát tanult, és ezeken a területeken dolgozott sokáig, és ezenfelül már több mint 30 éve lelki kísérője a leginkább házaspárokkal foglalkozó „Equipes Notre-Dame” közösségnek.