Krisztus Krisztája

Sokakkal együtt kellene megemlékeznem a február 9-én elhunyt Eisenbarth Krisztáról, de most csak az én kezembe adatott a toll.
Negyvenhárom éves barátság fűzött hozzá, ezalatt távolabbról vagy társként tanúja lehettem sokirányú munkálkodásának, amelyet az egyház javára kifejtett. Volt ebben közvetlen szolgálat: