Az egyszerűség és a kiengesztelődés útján

Kilencvenöt éve született Roger testvér – Roger Schütz-Marsauche 1915. május 12-én született a svájci Provence-ban, hívő protestáns szülők kilencedik gyermekeként. Apja református lelkész volt, ő maga is teológiát tanult 1937 és 1940 között Lausanne-ban és Strasbourgban. 1940-ben telepedett le az akkor német megszállás alatt lévő Franciaországban, azzal az elhatározással, hogy közösséget alapít, amely az emberek közötti kiengesztelődést szolgálja. Háza rövidesen a nácik által üldözöttek menedékhelyévé vált. 1942-ben közösségével együtt Svájcba kellett menekülnie. A terület felszabadulása után, 1944-ben társaival visszatért Taizébe, ahol árva gyermekeket gondozott, illetve német hadifoglyokat látogatott.