A bűn súlya és a bánat könnyei

Fogvatartottak lelkigyakorlata a márianosztrai börtönben

A Váci egyházmegye támogatásával idén is nagyböjti lelkigyakorlatot rendeztek a Márianosztrai Fegyház és Börtönben. Különleges három nap volt: a Szent András Evangelizációs Iskola nyolc tagja március 25. és 27. között Fülöp-kurzust tartott. Az egész hétvégés alkalmon a fogvatartottaknak Isten szeretetéről, a tőle elválasztó bűn valóságáról és a krisztusi megváltásról tettek tanúságot. Minden résztvevőért imádkoztak, és hívták a Szentlelket, hogy a megváltás valósággá váljon az életükben. A katolikus egyház mindig fontosnak tartotta szolgálatát a börtönökben: azt, hogy Krisztus örömhírével vigaszt nyújtson az elesetteknek, és a kegyelem erejével segítse a bűnelkövetőket a megújulásban, a társadalomba való visszatalálásban. Ma is harminchárom börtönlelkész (17 katolikus – közülük 2 görög katolikus –, 11 református, 4 evangélikus és 1 fő zsidó vallású), valamint számtalan önkéntes munkatárs veti az ige magját hazánk börtöneiben. A huszonegy fogvatartott, aki részt vehetett a kurzuson, Isten irgalmas szeretetét megtapasztalva és a bűn súlyát felismerve nemegyszer a bánat könnyeit hullatta. Szomjas földként itták a szavakat a kiútról: Jézus Krisztus keresztjéről és a Szentlélek embert átformáló erejéről.