Újpogány színtér Magyarországon

Az elmúlt néhány évben az újpogányság fogalmának megjelenése a közéletben egyre több lehetőséget kínált arra, hogy mind a különböző vallások képviselői, mind a vallástudománnyal foglalkozó szakemberek véleményt nyilvánítsanak a jelenségről. Jóllehet a kifejezés évtizedek óta jelen van a nemzetközi szakirodalomban, illetve Magyarországon is egyre ismertebbé válik, a fogalom mögött húzódó jelenség-együttes mindmáig kiforratlan a közbeszéd számára. Emiatt érdemes lehet megvilágítani néhány, a fogalomhoz kapcsolódó, jellegzetesen vallástudományi gondolatot.

Az újpogány, neopogány vagy kortárs pogány kifejezések alatt olyan (jellemzően) többistenhitű, természetközpontú hitrendszerek húzódnak meg, amelyek megkísérelnek visszanyúlni és újjáéleszteni számos rég kihalt kultuszt, vallási gyakorlatot.