Szabad-e szabadon fordítani a Bibliát

Hyeronimus, azaz Szent Jeromos, a fordítók védőszentje még szabadon fordította egy betlehemi barlangban, majd később kolostorában görögből, héberből és arameusból latinra, illetve igazította meg a régi latin fordítást, és ez lett a Vulgata, a katolikus egyház által szentesített latin nyelvű bibliaszöveg. Aztán több mint ezer évvel későbbi időktől kezdve Európában minden nagy valláson belül megszületett a nemzeti nyelvekre fordított Biblia, és papjaik, lelkészeik, rabbijaik az egyházuk által szentesített igéket hirdetik.