Avatar
Szász András cikkei
Tovább Esterházy János-szobor a lakitelki népfőiskolán