Thánatos Athánatos

Vers

                                                                 Halhatatlan Halál

Vajon tagadnunk kell téged, tumorok

Istene, az élő virág Istene,
és azzal kezdeni, hogy nemet mondunk
az „én vagyok” sötét kövének, és beleegyezni
a halálba, és minden sírra ezt írni
egyetlen bizonyosságként:
Thánatos athánatos?

Az Úr 1947. esztendeje

Vers

Véget vetettetek a dobpergésnek,
a halálritmusoknak minden horizonton,
a zászlók alá sorakozó koporsóknak,
vége az öldöklésnek, a szánalom könnyeinek
a szétlőtt romhalmaz-városokban.
És többé senki nem kiáltja: „Istenem,
miért hagytál el engem?” És nem folyik
többé tej, sem vér átszúrt keblekből.