„Oltalmad alá futunk…”

A Napbaöltözött Asszony országa és a mennybevétel napján született város

Latin-Amerika szívében létezik egy ország, melynek múltja szakadatlan erőfeszítésben telt a fönnmaradásért folytatott küzdelem során. Paraguay történelme – az ország fölött tornyosuló állandó veszélyek miatt – kísértetiesen hasonlít a mi sorsunkhoz. Az ország területe mint egy négyszer nagyobb hazánkénál, de lélekszáma mindössze fele a mienknek, és mégis, erőtlenségében és magárahagyatottságában is sikerül átadnia az utódoknak mindazt, ami kollektív emlékezetének része. A paraguayiak ereje töretlen, mindennél állhatatosabb, mert ez a szívük ereje.