Nem csak formaság

Nyílt levél Szabó Máté ombudsman úrnak

Az alapvető jogok biztosa a közelmúltban két indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az új családvédelmi és családtámogatási törvényekkel összefüggésben. Beadványaiban az ombudsman azt kéri, hogy a család fogalmát terjesszék ki a jogilag elismert egyéb társkapcsolatokra is, és a törvény a családtámogatás szintjén se tegyen különbséget a „házassághoz hasonló társkapcsolatokban”, valamint a házasságon alapuló családban nevelkedő gyermekek között. A kérdéssel kapcsolatos nézeteit dr. Rédly Elemér nyugalmazott győri plébános egy, az ombudsmanhoz címzett nyílt levélben foglalta össze.

Tisztelt Szabó Máté Ombudsman Úr!

Nem tudom, Ön milyen családban nőtt fel, de én a mai napig hálás vagyok a szüleimnek, hogy önzetlen szereteten alapuló házasságkötésükkel olyan családot alapítottak, amelyben boldog gyermekként nőhettem fel, hat testvér közül ötödikként.

Ma, több mint öt évtizedes lelkipásztori, hitoktatói tapasztalattal a hátam mögött még inkább hálás vagyok nekik, hiszen az évek során sajnos egyre kevesebb boldog családban felnövő gyermekkel találkoztam. Szerényen éltünk, de soha nem irigyeltem gyerekkori ismerőseim közül azokat, akiknek mindenük megvolt, csak éppen a boldog családi otthon hiányzott az életükből. Nem irigyeltem őket, mert az ő gyermekkorukból hiányzott az a biztos tudat, hogy szüleikben feltétlenül megbízhatnak, hiszen a házasságkötéskor elkötelezték magukat egymásnak, és ígéretüket azóta is komolyan veszik.