Búcsú Roska Tamástól

Szent Pál korintusiakhoz írt első levelének 13. versét sokan ismerik. Igen, ez a Szeretethimnusz, melynek végén ott áll egymás mellett ez a nagyon jól ismert három szó: a hit, a remény és a szeretet. Ha meg kellene határoznunk ezeket a mindannyiunk által gyakran használt – ám szinte sohasem definiált – fogalmakat, érdemes a Magyar Katolikus Lexikonhoz fordulnunk. Az ott leírtakból emelnék ki néhány alapvető gondolatot a következőkben.
A hit általános értelemben az értelem készsége arra, hogy valakitől valamit – a személy tekintélye miatt – igaznak fogadjon el. Dogmatikailag a hit tehát nem más, mint megismerés: a keresztény ember abban hisz, amiről meggyőződött, hogy hinnie kell.