Egy sorsfordító aláírás

Trianon kilencvenedik évfordulóján – Az első világháborút lezáró békeszerződések a legyőzöttek kárára törvényesítették a győztesek akaratát. Szóbeli és írásbeli észrevételeik bemutatása után a vesztesek már csak aláírhatták a győztes hatalmak által előterjesztett dokumentumokat.