Nincsenek első- és másodrendű hívek

Beszélgetés Erdő Péter bíborossal – Amint arról már beszámoltunk, január 28-án, ünnepi szentmise keretében iktatták hivatalába a rozsnyói egyházmegye új főpásztorát, Vladimír Filo megyés püspököt. A Mária mennybemenetele székesegyházban tartott szertartáson részt vett Erdő Péter bíboros is. A főpásztor az alábbiakban a határon túl élő magyar katolikusok lelkipásztori gondozásáról, a katolicitás és a nemzeti identitás összefüggéséről nyilatkozik.