Komolyan vette Istent és az embert

Száz éve született Gyökössy Endre

Gyökössy Endre (1913–1997) református lelkészként és pszichológusként már akkor tudatosan művelte a pasztorálpszichológia tudományát, amikor e szó kimondásakor Magyarországon nemcsak az átlagos hívő ember nyelve akadt meg, de a lelkészi, sőt lelkigondozói munkát végző személyek szótárában sem szerepelt. A lelkészek, bármely felekezethez tartoztak is, nagyon járatlanok voltak a lélektan és a pszichoterápia területén. Idegenkedésüknek egyik oka az volt, hogy a pszichológusban riválist láttak, aki az emberi létnek azzal a vetületével foglalkozik, amelyre az ő megbízatásuk is szól. Ráadásul ezt a Szentlélek bölcsességének és gyógyító erejének az igénybevétele nélkül teszi.