Erény az üzleti világban

Teremtésvédelem

Sokat változott a világ azóta, hogy Aquinói Szent Tamás Arisztotelész nyomán megalkotta a Summa Theologiae-t, s kifejtette benne az erényetika meghatározó tételeit. Kusza jelenünkből érdemes visszatekintenünk az általa leírt alapokra.

Szent Tamás szerint a boldogsághoz az erényes élet vezet, a jó szabadon és következetesen végzett cselekvése. Négy sarkalatos erényt jelölt meg, melyek az ember legfontosabb támaszai a boldogság elérésének útján. Ezek az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség.