Pedagógia a mai társadalomban

A szegedi Karolina-iskola útkereső konferenciája

A Boldogasszony Iskolanővérek száznegyven évvel ezelőtt nyitották meg iskolájukat lelkes szegedi polgárok meghívására. A nővérek húsz éve – több mint negyven év kényszerű távollét után – tértek vissza ismét Szegedre, és elkötelezett világiak segítségével újraindították az iskolát. Az újrakezdés jubileumának egyik programjaként oktatási-nevelési konferenciát szerveztek a Szeged–csanádi egyházmegye katolikus iskoláinak pedagógusai számára. Az előadók a mai pedagógiai munkában kiemelt jelentőségű témákról szóltak. A rendalapító, Gerhardinger Mária Terézia és utódai mindig arra törekedtek, hogy a kor színvonalának leginkább megfelelő vagy azt meghaladó pedagógiai módszerekkel neveljenek és oktassanak. A konferencia azzal a szándékkal jött létre, hogy a résztvevők a pedagógiai munkát leginkább befolyásoló társadalmi szintű változásokról szakemberektől tájékozódjanak, és hasonló beállítottságú kollégáikkal tapasztalatot cseréljenek. A rendezvény négy, egymással összefüggő témát kínált az érdeklődőknek.