Emlékezetpolitika

Parallax – Nézetek kora

 „Emlékezzél meg”, olvasható a felszólítás a Biblia lapjain – több értelemben is. A zsoltáros azért könyörög, hogy Istene ne feledkezzen meg irgalmasságáról. Másutt pedig azért, hogy népe szenvedése legyen a szeme előtt. A filozófia és a társadalomtudományok az utóbbi évtizedek óta megkülönböztetik a múlt tényszerű eseményeit annak értelmezéseitől.

Közös

Parallax – Nézetek kora

Milyen könnyű ellenségnek lenni. A képek és az indulatok világosak, egyértelműek. Aki idetartozik, közénk, az egyáltalán nem tartozik odaátra. Családokban, helyi társadalmakban, baráti körökben vagy a sportban a „mi” és az „ők” tiszta szétválasztása mindkét félre hat.

Igazság

Parallax – nézetek kora

Mi az igazság? – hangzott el egykor annak szájából, aki mosta kezeit, miközben a legéletbevágóbb kérdésre adandó választ egy eldönthetetlen elméleti kérdéssel odázta el, s egyben beleégette minden kor emberének értelmébe.

A kereszténység kísérlete

Parallax – nézetek kora

Adott tárgy eltérő nézőpontból történő megfigyelése a tárgy felől nézve szöget alkot, amelyet parallaktikus szögnek nevez a geometria. Minél nagyobb a távolság a két megfigyelési pont között, annál nagyobb a szög.